Velkommen, Gjest.

< Tilbake til oversikten | Hvem kan lese?

Kan man få varsel ved endringer i kalendre (outlook)?

#1

Kirsebær sa for siden:

Jeg har 10 kalendre til 10 forskjellige personer jeg skal forsøke å ha oversikt/kontroll over.
Vet noen om det er mulig å legge inn et varsel hver gang disse personene legger til/fjerner noe i kalendrene sine?
Jeg har trykket litt rundt og sett, men finner ingenting. :gruble:


#2

Timar sa for siden:

Vi bruker Google calendar her hjemme. Da har vi en felles kalender vi legger alt som er relevant for familien + at jeg har min egen, mest med huskelister.

For felleskalenderen har jeg under innstillinger og den felles kalenderen valgt å aktivere varsel når det legges inn nye aktiviteter, disse endres eller slettes. Funker veldig bra! :)


#3

Kirsebær sa for siden:

Vi bruker outlook på jobb, så det er der jeg trenger tips.
Jeg skal samkjøre disse 10 kalendrene inn i en felles kalender, men finner ingen automatikk eller noen måte å få varsler på om det skjer endringer på noen av de andres kalendre.


#4

tink sa for siden:

Hei, jeg skjønner ikke helt problemstillingen, så bær over med meg om jeg er helt på viddene.

Vi bruker outlock/365 på jobb. Jeg har min kalender og tilgang på ulikt nivå til de fleste andre i organisasjonen. For utadrettet aktivitet har vi også en felleskalender. Jeg bruker informasjon om de andres planer til å planlegge og invitere til møter. Det betyr at jeg kan sjekke om de har tid når jeg tenker å samle folk. Så sender jeg ut invitasjon som de godkjenner eller ikke godkjenner. Om jeg trenger møte med en eller flere kollegaer på et gitt tidsrom, inviterer jeg. Dersom de flytter sine avtaler i tidsrom som vi ikke skal møtes, så angår det ikke meg.

Det som er utfordrende hos oss er at ikke alle har oppdatert kalender, slik at det er vanskelig å planlegge møter fordi de har planer som ikke står i kalenderen... Men når noe først er avtalt så må vi forholde oss til det.


#5

Kirsebær sa for siden:

Utfordringen er at jeg hele tiden skal ha kontroll på 10 kalendre 3-4-5 måneder fram i tid.
Når jeg har gått igjennom disse kalendrene og fått oversikt trenger jeg beskjed hvis noen gjør endringer i kalenderen sin.
Slik det er nå går jeg igjennom alles kalendre hver dag (for 4 måneder) for å oppdatere om det har skjedd endringer siden jeg sjekket sist.

Hvis jeg kunne fått et varsel hver gang Fru Olsen eller Herr Pedersen la til eller fjernet noe fra sine kalendre, så hadde jeg sluppet å sjekke alle kalendere, hver dag, for de neste 4 månedene.


#6

-ea- sa for siden:

Hvis du også er "deltaker" i møtet/hendelsen i de andres kalendre, så trenger du ikke sjekke annet enn din egen kalender? Trur eg?


#7

tink sa for siden:

Det høres ut som en fornuftig løsning. Eller en mer integrert kalender slik at alle 10 legger sine avtaler i samme kalender... Men det fordrer fortsatt at du får et varsel når de endre sine avtaler.


#8

Fersken sa for siden:

Jeg tror det har med hvilke tillatelser du har til den enkelte kalender. Usikker på hvilke varsler du får om du er forfatter uten redigeringstilgang, men kanskje verd et forsøk.

Det er disse 10 som må gi deg økt tilgang til kalenderen sin tror jeg.


#9

-ea- sa for siden:

Jeg har full tilgang til kollegers kalendre, kan flytte på alt hos dem. Ulempen er at de ikke får beskjed om jeg endrer på noe, så det må jeg huske å varsle dem om (gjelder oppdrag hos kunder, krever gjerne litt forberedelse av utstyr).


Foreldreportalen er i en flytteprosess, denne versjonen av FP er fortsatt under utvikling. Hvis du vil svare i tråden, så kan du gjøre det her.