Velkommen, Gjest.

< Tilbake til oversikten | Hvem kan lese?

Miste lappen for uvettig kjøring på el-sparkesykkel

#1

banana sa for siden:

Jeg ser at det av og til skjer at man blir fratatt lappen for diverse som ikke har med bilkjøring å gjøre (eller motorsykkel eller annet kjøretøy som man må ha lappen for å kjøre), på kjøretøy som ikke krever sertifikat. Her er et eksempel. Det betyr jo at en som idiotkjører på el-sparkesykkel, og som pga. det mister lappen, blir straffet helt annerledes enn en som gjør det samme men som ikke har lappen fra før. Jeg er veldig nysgjerrig på hvordan dette har hjemmel i lovverket. Noen som vet mer om dette?


#2

Marla Singer sa for siden:

Interessant spørsmål!

Slik jeg forstår det (etter noen minutters google-søk :knegg:) defineres ikke tap av førerkort som straff, men som en tilleggsreaksjon fordi du ikke lenger oppfyller kravene til å inneha førerkort. Her er utdrag fra § 33 i vegtrafikkloven, om tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn ("alminnelige straffebestemmelser, om bot og fengsel, er § 31, begge paragrafer under "reaksjoner ved overtredelse"):

Altså, du mister ikke lappen fordi du skal straffes, men av andre hensyn. Usikker på hva "allmenne hensyn" er i denne sammenhengen, da.


#3

Kirsebær sa for siden:

Hvis du i handling viser at du ikke er skikket til å føre motorisert kjøretøy er det naturlig at du mister retten til å gjøre det, tenker jeg. Hvis du fra før av ikke har mulighet til å kjøre så kan de jo ikke ta fra deg den muligheten.
Det kan nesten ikke sees på som straff, mer en konsekvens.

Jeg kan finne lovverk som støtter dette senere :-)


#4

Jålebeinet sa for siden:

Jeg tror at de som mister lappen gjør det fordi de kjører over grensen som er for elsparkesykler. Grensen er vel 25 km/t (samme som for elsykkel) og de som kjører i høyere hastighet / har motor som gir høyere hastighet er ikke definert som elsparkesykkel (eller elsykkel), men som et motorkjøretøy. Da har politiet sterkere virkemidler i verktøykassen.


#5

frukt sa for siden:

Allmenne hensyn handler vel om at uaktsomhet kan skade andre.


#6

Eia sa for siden:

Jeg regner med at en av konsekvensene ved slike handlinger dersom du ikke har lappen, er at du mister retten til å ta førerkort for en gitt periode. Sånn sett er det ikke ulik praksis.


#7

Anne C sa for siden:

Ja jeg trodde det jeg også. Og synes det er helt greit.


#8

Blånn sa for siden:

Grensen for sparkesykkel er 20 km/t. Og det stemmer at elsparkesykler som går fortere enn 20 km/t og elsykler hvor motoren ikke kutter på 25 km/t blir klassifisert som motorkjøretøy og dermed skal være registrert (og ikke kan kjøre på gang- og sykkelvei/fortau).


#9

Jålebeinet sa for siden:

Atikkelen er oppdatert:

Hvordan kan det ha seg at en kan miste sertifikatet, når en kjører elsparkesykkel?

Politiinspektør Magnar Pedersen i Sørøst politidistrikt forklarer:

– For at et kjøretøy med elmotor skal kunne regnes som en sykkel, kan ikke motoren ha en makshastighet på over 25 kilometer i timen. Hvis den går raskere enn det regnes det som en motorvogn. Da er det de vanlige reglene for promillekjøring som gjelder, sier han.

Det er det som rammer de to mennene i Larvik. Politiet mener de har brutt loven på en rekke punkter.

– Her har vi mistanke om at elmotoren er manipulert til å kjøre over 25 km/t. Da regnes den som en motorvogn. Da tar vi førerkortet, og det på alle klasser. I tillegg er det å regne som en uregistrert motorvogn. Det gjør også at sertifikatet ryker, sier Pedersen.

Førerkortet ryker for begge de to – også mannen som sto bakpå.


#10

Charlie sa for siden:

Interessant å vite. Og; støttes.


#11

Marla Singer sa for siden:

Da hadde de vel vært tilstrekkelig å skrive "trafikksikkerhet", ikke trafikksikkerhet og allmenne hensyn?


#12

banana sa for siden:

Interessant - og høres riktig og logisk ut.


#13

frukt sa for siden:

Sant det.
Kanskje det handler om å vise at det tas på alvor og straffes, og for å ha en preventiv effekt. :vetikke:


Foreldreportalen er i en flytteprosess, denne versjonen av FP er fortsatt under utvikling. Hvis du vil svare i tråden, så kan du gjøre det her.