Velkommen, Gjest.

< Tilbake til oversikten | Hvem kan lese?

Blir du trukket i tid om du gir blod/blodplater/plasma?

Blir du trukket i tid om du gir blod/blodplater/plasma?

  • Ja, man får fri
    24 stemmer
  • Nei, man får ikke fri, man må avspasere osv.
    10 stemmer
  • Vet ikke
    6 stemmer
#1

Pelen sa for siden:

Overskriften sier vel det meste. Hva gjør arbeidsgiveren? Jeg trodde at det var normalt at man fikk fri.


#2

Tjorven sa for siden:

Tidligere sjef sa at jeg skulle føre det som legebesøk, og altså få fri. Jeg har gjort det, men egentlig aldri hørt med ny sjef om hva hun mener om saken. Kontoret er rett ved blodbanken, så jeg er borte i mye mindre enn en time.


#3

Bluen sa for siden:

Har aldri tenkt på annet enn å gjøre det utenom arbeidstida.


#4

Malama sa for siden:

Jeg får føre det som lege/velferdspermisjon


#5

Timar sa for siden:

Nei, det har jeg aldri blitt i noen av jobbene mine. Fører det vel som legebesøk, tror jeg.

Nå fører jeg ikke timer, og ingen gjør jo jobben min om jeg er borte, så det spiller ikke noen rolle om jeg går dit i eller etter arbeidstid.


#6

Neket sa for siden:

Jeg vet ikke helt hva de offisielle reglene er, men jeg gjør det i arbeidstiden. Vi har en sånn buss som dukker opp innimellom på kontoret.

Jeg skriver uansett ikke timer, så sånn sett spiller det ingen rolle.


#7

Blå sa for siden:

Jeg jobber i kommunen og får gi blod i arbeidstiden. Jeg har til og med en sjef som er veldig fornøyd med at jeg gjør det.


#8

veobra sa for siden:

Vi får fri, staten.


#9

Magica sa for siden:

Vi får fri/legebesøk, fylkeskommunen.#11

Candy Darling sa for siden:

Jeg skrev at jeg får fri, men fører jo ikke timer. Det er helt utenkelig at man skulle be folk gjøre det på fritiden.


#12

Anda sa for siden:

Aner ikke, fører ikke timer/har uavhengig stilling. Men jeg er nokså sikker på at min arbeidsgiver hadde latt folk gjøre dette i arbeidstiden uten å trekke noe, litt avhengig av situasjonen. Vi har blodbussen her, men om folk skulle blitt borte tre timer på dagtid for å gi inne byen, så stiller det seg kanskje annerledes? Blodbanken har jo åpent før og etter normal arbeidstid og, i Oslo i hvert fall.


#13

Mikkeline sa for siden:

Vi får lønn i inntil 3 timer. Stort privat selskap.


#14

Blånn sa for siden:

Det går av fleksitidkontoen. Har ikke tenkt over at jeg kunne fått permisjon med lønn så det har jeg ikke sjekket.


#15

Miss Norway sa for siden:

Føres som legebesøk her. Dvs fri med lønn.


#16

Lille meg sa for siden:

Blodgiving gjøres utenom arbeidstid. Kunne ikke falle meg inn at arbeidsgiver skulle betale for det. Privat firma.


#17

meisje sa for siden:

Signerer, veldig merkelig at man forventer fri for blodgiving.


#18

frukt sa for siden:

Jeg kan ikke gi blod så det har jeg ikke undersøkt. Men i den ene jobben stempler jeg inn og ut, så jeg regner med at jeg ville bli trukket i tid der. Den andre jobben er i kommunen.


#19

Strå sa for siden:

I de årene jeg var blodgiver jobbet jeg på oppdrag og hadde ikke arbeidstid på den vanlige måten. Nå kan jeg ikke gi blod, så jeg har ikke undersøkt spesielt, men mener noen sa vi har en egen kode for det. Jobber i et statsforetak.


#20

Elise sa for siden:

Vi har svært fleksibel flexitid og snille sjefer, så det går jeg ut fra hadde gått bra, men har ikke testet. Så lenge vi holder det utenfor avtaler med eksterne folk.


#21

apan sa for siden:

Jeg har ikke spurt, men avspaserer for å gjøre det.


#22

Millen sa for siden:

Jeg er ikke blodgiver, men vet mange bedrifter gir velferdspermisjon med lønn.


#23

Luftslottet sa for siden:

Samme her. Det falt meg ikke inn å føre det som noe annet enn fritid.


#24

Mikkeline sa for siden:

Tror det er veldig vanlig at store firma ser det som en del av sitt samfunnsoppdrag å gi fri med lønn til blodgivning. Blodbankene har jo også gjerne åpningstid som sammenfaller med folks arbeidstid.
Jeg hadde gitt uansett, men synes det er topp av bedriftene å tilrettelegge for det.


#25

Blondie sa for siden:

Jeg kan ikke være blodgiver, men kan aldri se for meg at noen hadde lagt seg opp i det. Vi har en veldig fleksibel kontortid, men det vil forventes at det legges utenom undervisningstimer. Det samme gjelder for andre legebesøk.


#26

Svanen sa for siden:

Bare gjort det en gang utenom arbeidstid, jeg...
Så lenge det er en kollega til å tappe meg, og passe på meg. :knegg:

Men ja, vi får "fri". Det gjelder alle på sykehuset. Men tilpasser til arbeidet den dagen, når man forventer at det er rolig. Kirurgen går liksom ikke midt i en operasjon. Selvfølgelig kan det dukke opp noe, men da ringer man bare og lager ny avtale.

Det burde vært slik at man fikk perm med lønn, i feks 2 timer. De fleste vanlige givere gir max 3-4 ganger i året, så det er ikke akkurat så voldsomt med fravær. Er en del bedrifter her i distriktet som gjør det. Vi stempler da gjerne en permseddel.

Jeg har stor respekt for de som jobber/bor langt unna, men setter av tid enten etter jobb, eller på en fridag. Noen har nesten 2 timer en vei...


#27

-ea- sa for siden:

Vi får fri, på linje med å dra til lege, tannlege, fysio, etc. Man tilpasser arbeidet etter det, eller flytter på timene om det dukker opp noe viktigere på jobb.
Har kolleger som har blitt tilkalt for å gi blodplater (?), ingen har sagt noe på det.

Hadde nok vært annerledes om vi var f.eks bussjåfører eller lærere.


#28

venla sa for siden:

Vi får fri (perm) på lik linje med besøk hos lege og tannlege, men det forventes at timene tas utenfor vakter og andre avtaler.


#29

Tjorven sa for siden:

Altså; jeg ville jo ikke finne på å legge en avtale om blodgivning som kolliderer med møter eller andre viktige jobbaktiviteter. Jeg forsøker å legge det helt tidlig om morgenen, men siden jeg normalt sett begynner å jobbe like over kl 7 så må det nesten kollidere med min "jobbtid".


#30

veobra sa for siden:

Jeg tilpasser besøket i blodbanken til jobben. På samme måte som jeg forsøker tilpasse tannlegetimer og annet jeg må på. Har nok litt lavere terskel for å flytte på en blodgivertime enn en legetime hvis det ikke går helt i hop med jobben. Det er heldigvis litt enklere å flytte på blodgivertimen, så hvis jeg må gjøre jeg det.


#31

IOA sa for siden:

Jeg jobber i staten, og vi får betalt fri, på lik linje som ved legebesøk osv. Jeg kan ikke gi blod akkurat nå, men prøver vanligvis å legge det til et tidspunkt tidlig eller sent på dagen, utenom møter, og på en dag jeg allikevel sitter på hjemmekontor (jeg bor nært sykehuset).


#32

Ellisiv sa for siden:

Fri med lønn. Mellomstor privat bedrift, som ser dette som en del av sitt samfunnsansvar. Ikke merkelig, derimot gjennomtenkt og oppmuntrende.


#33

Fersken sa for siden:

Det står i personalhåndboken at vi får velferdspermisjon med lønn for å gi blod i Blodbanken.
Stor statlig etat.


#34

Plingo sa for siden:

Velferdspermisjon med lønn.

Tenker det er som Ellisiv skriver, at man ser på det som samfunnsansvar på lik linje som at de dekker ordinær lønn ved sivilforsvarstjeneste, repetisjonsøvelser ifm militære, om man er meddommer etc.


Foreldreportalen er i en flytteprosess, denne versjonen av FP er fortsatt under utvikling. Hvis du vil svare i tråden, så kan du gjøre det her.