Velkommen, Gjest.

< Tilbake til oversikten | Hvem kan lese?

Rusbehandling av barn fra barnevernet til helse


#2

Floksa sa for siden:

Barnevernet var jo en skole i rus allerede da jeg gikk på ungdomsskolen. Det er ca 40 år for seint. Men bedre nå enn aldri.


#3

Obelix sa for siden:

[QUOTE=him;5299556 Jeg synes barnevern er som skole: underbemannet, pengelense og med alt for mange oppgaver de skal ivareta.

Lenke: www.nrk.no/stor-oslo/helseminister-jan-christian-vestre-vil-flytte-rusbehandling-av-barn-fra-barnevern-til-helsevesen-1.16875209[/QUOTE]

Akkurat som helsevesenet. Jada, neida. Det er fint at den siden rustes opp, disse barna/ungdommene faller mellom alle stoler. Ikke hører de til psykisk helse, rusomsorg eller somatikk, til tross for at egentlig kanskje hører til alle steder. Veldig frustrerende for alle parter. Jeg har møtt mange av disse ungdommene og de både krever og fortjener mer enn det ofte gis nå. Spesielt vanskelig er det når de det gjelder skal ha en viss frihet. Jeg er dog redd for at når det rustes opp et sted, så må det tas fra et annet sted og jeg lurer på hvordan man skal stable sammen både spesialisthelsetjenesten og kommunen for p få det til skikkelig
Det blir spennende og følge videre


#4

him sa for siden:

Jeg er enig i at helsevesenet er veldig presset på to av faktorene: underbemannet og pengelense (og min påstand er at det første henger sammen med det andre) Men jeg synes fremdeles at helsevesenet har fokus på faget sitt og relevante oppgaver. Både barnevern og skole gjør mye "utenom" sitt fagfelt.

Jeg synes også at disse barna har et tverrfaglig behov, men jeg tror det er best at helsevesenet har hovedansvaret.


#5

meisje sa for siden:

Spennende at man vil prøve en ny måte å møte disse barna på, jeg synes det er bra at det forsøkes på en annen tilnærming og organisering, det er rimelig åpenbart at systemet som er der nå, har store svakheter. Jeg håper at barna vil få tverrfaglige team med kompetanse fra flere felt. Og så må man vel se på disse institusjonene og hvordan regelverket påvirker driften.


#6

Mex sa for siden:

Mange av disse barna har nok litt for mye frihet vil vel jeg si. Og mangler tydelige rammer og det får ingen konsekvenser når de trår over grenser.
Og så må det bli slutt på at disse barna/ungdommene blir kasteballer. Det krever involvering fra mange parter. Helse skal hjelpe til med rus - og kanskje allerhelst bakenforliggende årsaker til rusen, skole skal sørge for tilrettelegging slik at de får fullført skole, foreldre/barnevern må sette trygge rammer og grenser.


#7

Charlie sa for siden:

Noen av dilemmaene er vel knyttet til den friheten som man har som barn/ ungdom i barnevernsinstitusjon? Dette med at man har rett til et privatliv, regelverket for tvang osv.? Som på den ene siden er både riktig og forståelig på mange måter - sett i lys av individets rettigheter opp mot myndighetene, frihet til å ta i mot eller nekte spesialundervisning, helsetjenester og behandling osv. - samtidig hadde f.. ikke mitt barn kunnet påberope seg noe privatliv i vårt hjem, jeg hadde uten blygsel ransaket rommet, tatt substanser som ikke var tillatt, nektet overnattingsbesøk og litt av hvert annet som jeg så tjenlig i en gitt situasjon (nei, jeg gjør ikke det til vanlig :knegg: ). I en periode hvor det var litt løsdrift sto jeg alltid opp om natten når barnet kom hjem for en.... "velferdssjekk". :knegg:

Mulig det er lett å si fordi vi strengt tatt ikke har vært involvert i noe alvorlig så langt jeg er kjent med. Men når noen framstiller det som at barn/ unge vil ta i mot hjelp når de trenger det så er det ikke det jeg ser. Ihvertfall for dem som "bare" er i risikosonen så betyr det noe at det er noen andre motivasjonsfaktorer, for selv er de ofte veldig overbevist om at de har "kontroll", det er "bare til fest" eller "bare med xy". Tenker på faktorer som f.eks. at det er ulovlig, at det kan få noen konsekvenser på skole osv. Og en del av det konsekvens-apparatet har de som bor hjemme hos sine foreldre mange ganger mer av enn i institusjon ser det ut til? Det er noe med den innrammingen som blir ekstra viktig når veien er litt bratt og glatt.

Det er vel noe man har sett i helse ifht tvangsinnlegging. At ungdommer går med på frivillig innlegging fordi de vet at da kan de bare rusle ut døra og skrive seg ut på selvbestemmelse, mens om de hadde blitt lagt inn på tvang så kunne de ikke det?


Foreldreportalen er i en flytteprosess, denne versjonen av FP er fortsatt under utvikling. Hvis du vil svare i tråden, så kan du gjøre det her.