Velkommen, Gjest.

< Tilbake til oversikten | Hvem kan lese?

Amerikansk politikk

#1

Heilo sa for siden:

Siden Donald Trump-tråden i likhet med mannen selv er overmoden for utskifting...


#2

GeekyGirrrl sa for siden:

Godt navn på ny tråd, jeg var lei av å se det navnet i listen nå. :knegg:


#3

Toffskij sa for siden:

Good call. :nemlig:


#4

Tjorven sa for siden:

Jeg skriver i vei uten egentlig å ha ekstrem peiling:

Det politiske systemet i USA er bygget på at de har to partier. Slik som det har utviklet seg så har forskjellene mellom disse to grupperingen blitt til en enorm kløft gjennom samfunnet. Men ettersom det bare er plass til to reelle partier, så blir det ingen mulighet for demokrater, republikanere og "Trumpere" hvor bare to av dem driver seriøs politikk og det siste bare fikk holde på med sitt?


#5

Tjorven sa for siden:

Og jeg lurer på mer:

Hvorfor er den jevne amerikaner så utrolig redd for sosialisme? Selv politikken til Høyre i Norge beskrives vel som sosialisme av mange amerikanere?

Er de redd for begrepet i seg selv? Eller er de faktisk redd for politikk slik den praktiseres i Norge?


#6

daffy sa for siden:

Dumt spørsmål sikkert, men jeg skjønner ikke helt. Hva er det i systemet som gjør at ikke nye partier kan vokse frem?


#7

Tjorven sa for siden:

:sparke: Det standpunktet har jeg fra hun unge som er hentet inn som fast kommentator på NRK. Jeg skjønte heller ikke helt hvorfor, men hun høres ut til å ha peiling på det hun driver med, så da trodde jeg på henne.


#8

Heilo sa for siden:

USA har i likhet med Storbritannia et valgsystem basert på first-past-the-post, altså at representanter fordeles basert på hvem som får mest stemmer i hver enkelt valgkrets. Da er det vanskelig for mindre partier å få representanter, fordi det som regel kun vil være to eller maks tre partier som er store nok til å kunne vinne hele kretser.

en.wikipedia.org/wiki/First-past-the-post_voting


#9

Pøblis sa for siden:

Jeg tror de er redde for begrepet. De amerikanerne jeg kjenner som synes sosialisme er verre enn døden, ser det ikke i sammenheng med det Norge de helt faktisk kjenner - med rimelig barnahage, universale helsetjenester og (tilnærmet) gratis utdanning.

De jeg kjenner som har utdanning og vet hva feks de vestlige sosialdemokratiene faktisk er, er demokrater og elsker den nordiske velferdsmodellen. de liker Elisabet Warren og Bernie Sanders og AOC og stemte på Biden nå.

Republikanerne bruker Cuba og Venezuela og tidligere sovjetunionen som eksempler på hva sosialisme er.

(Dette er basert på mine faktisk amerikanske slektninger og venner; n=18, og ganske mye inntak av amerikanske nyheter og podcaster. gjennom de siste fire årene)


#10

Fakse sa for siden:

Og, når det er så jevnt løp og oppelves så viktig som det f.eks var i 2020-valget, så tør ikke folk "kaste bort" stemmen sin på å stemme på et tredje parti, de vil stemme på ett av de to som faktisk har en sjans til å vinne. Det litt som de småpartiene i Norge som er langt under sperregrensa.


#11

Charlie sa for siden:

De jeg vet som har høyere utdanning i USA, synes ofte at den skandinaviske modellen er god. Men jeg ser jo at det er mange med høyere utdanning som slett ikke vil dit, så det er noe med folk jeg treffer, så klart.

Tror det er ordet som er skremmeskuddet, og som selvfølgelig brukes nettopp som avskrekking når det tjener deres politiske eller økonomiske mål. Så før i dag en nyhet om en kreftlege som hadde sluttet i praksisen som hadde ettergitt all gjeld pasientene hadde utestående, og at han alltid hadde mislikt den siden av tjenestene han ga - at mennesker kom i dyp gjeld som følge av kreftbehandling.

Samtidig er det lett å kritisere. Etter mitt syn er Norge på full fart fra et velferdssamfunn til et veldedighetssamfunn. Spleiser og juletigging på Finn er et uttrykk for en samfunnsutvikling hvor man må kjenne noen, være fin, søt og sympatisk nok til at noen synd på deg, gjøre seg stakkarslig for å få. Liker det ikke i det hele tatt. Det er alle de små tingene som fjernes og skjæres ned på - egenandeler, barnebriller og alt det der. :sukk:


#12

Malama sa for siden:

Om man kunne unngå begrepet sosialisme, og benytte et mindre "skummelt " ord, som bedre beskriver den modellen vi har i Norge f.eks, selv om det jo ER en sosialisme, så er det ikek sovjet.sosialisme liksom.... rett og slett løsrive seg fra den arven det ordet har, og kalle det noe annet....

Problemet er polariseringen. Man kan ikke diskutere mellomting, det er alt eller ingenting.


#13

Input sa for siden:

Dette er vel dessverre udiskutabelt, og det har virkelig skutt fart det siste årene. Jeg synes det er så utrolig grusomt, jeg virkelig hater det.


#14

Malama sa for siden:

Glad vi har råd til det, ettersom det kuttes ned på en del ting som rammer oss, barnebriller og regulering f.eks, men vi er ikke av dem som rammes av pleiepenger, arbeidsavklaring etc, så det går bra.

For ja, det strammes, det merkes og dette med spleis og juletigging er litt.... uverdig på en måte.


#15

My sa for siden:

Den sørste trusselen mot USAs sikkerhet i "manns minne", som den jevne amerikaner relaterer seg til, er vel Sovjetnionen og kommunismen. Ordet sosialisme assosieres trolig med dette. Det blir på samme måte som vår skepsis til alt som begynner med "nasjonal-". Selv om noen skulle peke på et land som fungerer brillefint basert på nasjonalistisk eller nasjonalsosialistisk ideologi, så skal det nok mye til før den jevne nordmann åpner opp for innføre det samme her, uansett hva som gjøres i praksis. Begrepet i seg selv vil nok fortsette framkalle grøsninger i enda noen generasjoner. I USA ser det ut til at de er veldig glad i uttrykket "patriotisk", men heller ikke det gir noen god klang her i Norge. Det er alt for nært beslektet med nasjonalistisk.

#16

Pøblis sa for siden:

Derfor er det mye bedre å snakke om sosialdemokratiske styringsmodeller, ikke sosialisme. :nemlig:


#17

My sa for siden:

Helt klart, selv om det beste for amerikanere nok vil være å fjerne sosial- fullt og helt. Velferdsdemokrati? :gruble:

#18

Pøblis sa for siden:

Velferdstater? Min godt utdannede lærervenninne skrev om barnehagene i Norden i sin master i sin tid, hun kaller dem "The Nordic welfare states".


#19

Malama sa for siden:

Velferdsdemokrati var slett ikke dumt.


#20

Pøblis sa for siden:

Men wellfare har også litt tvetydig klang for amerikanere. Det er ikke en bra ting å være på wellfare - det er omtrent som å være på sosialen. :ja:


#21

Zulu sa for siden:

Frykten for sosialisme handler vel også om at USA er et ekstremt individorientert samfunn. Et samfunn som vårt ville betydd betydelig innskrenkning av personlig frihet sammenlignet med hvordan den jevne amerikaner har det, at mange av beslutningene som påvirker borgerne ville blitt tatt på et høyere nivå i samfunnet.

En sterk stat er jo skrekken for mange amerikanere, noe som også har sammenheng med laber tillit til statsforvaltningen og politisk ledelse. Ivaretakelse av de som faller utenfor er gjerne basert på frivillighet og organisert av religiøse fellesskap. En slags ideell fordelingsmodell som ikke akkurat funker schempebra. Misforstå meg rett, frivillig innsats betyr enormt for trengende i USA, men er langt fra tilstrekkelig.


#22

My sa for siden:

Ja, har inntrykk av at de har en sterk kultur for og æresfølelse knyttet til det å skulle forsørge familien sin selv. Hvis ikke du greier det er du ikke ordentlig mann. Penger man har tjent gjennom hardt arbeid skal man beholde selv, de har man fortjent, og det skal sikre handlefrihet, og barnas framtid. Penger man har arvet har trolig ens far/forfedre jobbet hardt for, slik at framtiidige generasjoner skal være sikret. At staten skal legge beslag på dette, for å bruke det på velferdsordninger som deles jevnt ut blant folk, til og med slasker som kanskje aldri har gjort et dagsverk, sees nok på som både urimelig og urettferdig.


#23

Pøblis sa for siden:

En annen av mine amerikanske venninner, har tilhørighet til en stor katolsk menighet i en stor by i Ohio. Der stor kirken for meals-on-wheels og ganske mye hjemmesykepleie til gamle, de står for day care for småbarn og har skole helt opp igjennom videregående. De har mye bistand til fattige familier og driver mange ulike sosiale aktiviteter - musikk, idrett, spillklubber, eldresenter, familiemiddager etc. Kirken står for det meste av det kommunen her gjør av sosiale tjenester, faktisk.


#24

Zulu sa for siden:

Ja, ikke sant, og det er temmelig velfungerende mye av det. :nikker:


#25

Tallulah sa for siden:

Mange av dem som utvandrer til USA var religiøse flyktninger som hadde blitt forfulgt for sin tro. Når de kom til USA var det derfor lett for dem å søke sammen i religiøse fellesskap, og dermed fikk kirken den plassen som staten har i Norge. Det var kirken din som tok seg av deg. I Norge har religion aldri stått så sterkt hos majoriteten, og vi har dermed sett nytte av en sterkere stat og offentlige tilbud.


#26

Pøblis sa for siden:

Det krever jo givervilje av alle involverte, da. Både i tid og penger. Men de opplever jo at det er deres eget lille community.


#27

Zulu sa for siden:

Ja, men jeg tror mange av dem betrakter det som et personlig valg å bidra, i stedet for at det «tvangsfordeles» over skatteseddelen, so to speak.


#28

Zulu sa for siden:

Ja, og fra vårt sekulære ståsted er jo den sammenblandingen av religion og velferdstjenester problematisk, selvsagt, men det er viktig å huske på den aktøren når man sammenligner offentlig tjenestetilbud mellom Norge og USA.

En annen forskjell er jo at slike frivillig baserte tilbud ikke er gjenstand for reguleringer, tilsyn og kontroll på samme måte som de offentlige tilbudene. Men slike begreper, som vi oppfatter som betryggende, smaker av strukturell tvang, ineffektivitet og dysfunksjon i amerikanske ører.


#29

Zulu sa for siden:

I den grad man smaker med ørene sine, selvsagt. :hehehe:


#30

Pøblis sa for siden:

Ja, helt sikkert. :ja: Mange amerikanere er svært opptatt av hva akkurat deres tax-dollars går til. I mye større grad enn jeg opplever her - selv om det er blitt mer utbredt også i Norge de siste årene - særlig at folk er opptatt av hva skattepengene deres IKKE skal gå til.

I min lille krets av amerikanske venner og slektninger, har jeg alle varianter fra de ultrakonservative som elsker Jesus, Trump og skytevåpen og hater skatt og government, som tror pandemien er en konspirasjonsteori, til min venninne i Ohio, som er sånn ca i midten (hun i den katolske kirken), til mine liberale østkyst- venninner - som har jobbet i kampanjene til Bernie og Biden og elsker den nordiske velferdsmodellen.


#31

Gaia sa for siden:

Det er jo ingen tvil om at det amerikanske samfunnet er dypt splittet, og at det helt mangler gode, heldekkende sikkerhetsnett for de som har det verst.

Jeg har tenkt, etter å ha sett en del videoer fra opptøyene på onsdag, at flere av de mer, eh, fargerike personlighetene må være folk som selvmedisinerer med narkotiske stoffer fordi det er for dyrt for dem med de medisinene de faktisk trenger. Både sjamanen og Baked Alaska er jo så langt ute i kokoland at det må jo være en eller annen diagnose ute og går der. :gal: Ikke at det unnskylder opptøyene, men det kan kanskje forklare noe av galskapen. :vetikke:


#32

Nenne sa for siden:

Men det verste er jo at mange amerikanere betaler like mye skatt som oss, sånn gjennomsnittlig, de får bare veldig lite igjen for alle pengene.

Dessuten har jeg opplevd på nært hold (samtaler) at redselen for å måtte betale for noen uverdige er større enn roen over å ha god hjelp selv. Mange er så bekymret for at noen skal snylte på velferdssystemer at de heller vil fjerne dem helt enn å risikere at de betaler for noen som ikke er verdt det. At de da heller ikke har nettverk den dagen de selv kunne trenge det ser ut til å ikke gjøre inntrykk. Også SÅ kort veg det er fra å ha en god inntekt til arbeidsledighet der borte!


#33

Polyanna sa for siden:

Det er ikke bare Sovjet de forbinder med sosialisme. Med unntak av nordeuropa, så har "sosialisme" ofte vært et første skritt på veien til et kommunistisk diktatur. Sør-amerikanske lander veksler jo mellom totalitære regimer enten til høyre eller venstre. Mange kan lite om den sosialdemokratiske modellen.

Helsesystemet deres er jo helt føkka, men Obamacare er ikke noen god løsning heller. Det er i beste fall et skittent plaster på et stort, blødende sår. Jeg tror at de fleste (til og med Trump!) ønsker seg en mer velfungerende modell, men den er nesten umulig å skrote det de har og begynne på nytt. Det er vanskelig nok å tegne opp en modell å bli enige om men enda verre å tegne en vei dit.

Ellers så er USA tuftet på selve ideen om å være fri og selvstendig, og å i liten grad bli bestemt over av en stat. Det gjelder individer, men også enkeltstater vs det føderale USA. Borgerkrigen ble ikke så mye utløst av slaveri, som av at sørstatene nektet å bli bestemt over. Det å innordne seg et kollektiv ligger veldig langt fra veldig rotfestede amerikanske verdier.

Og så syns jeg ikke det er rart om folk er skeptiske til venstresiden i det demokratiske partiet. De er ganske udemokratiske (bare det maset om "pack the court!"), og driver for mye cancel-kultur, for å nevne noe. Jeg hørte en helt horribel episode av "The Argument", der to demokrater debatterte etter utnevnelsen av den siste høyesterettsdommeren. Den mest radikale av dem, mente at man burde "pack the court" rett etter at Biden ble valgt, den andre mente at man kunne vente litt, og se om de begynte å ta avgjørelser de var veldig uenige i, men da måtte det selvsagt gjøres. :gal:

Og jeg forstår at mange syns media er for åpenbart politiske (i begge retninger, men lell). Jeg avsluttet abonnementet mitt på NY Times etter "kuppet" der i høst, og syns det har gått helt overbord i måten de omtaler absolutt alt på. At det ikke skulle gå an å en gang omtale de voldelige elementene av BLM-protestene, uten å snakke med VELDIG STORE bokstaver om "the almost entirely peaceful protests". Alltid de adjektivene. Syns jeg ser dem omtale en Trump-rally som hadde elementer av vold i seg med "mostly peaceful rally". :gal:

Ellers så glemmer vi lett at selv de mest innvandringskritiske i USA, antagelig er mer liberale enn det ytterste venstre i Norge. Det finnes ingen politiske partier i Norge som hadde kunnet leve med så hullete grenser som det USA har, med en enorm "halvoffisiell" klasse av innvandrere som lever halvsvart i halvskygge hele livet, med alle de effektene det selvsagt har for samfunnskontrakten.

Og så klarer vi ikke å ta innover oss hvor dypt rasismen stikker i USA. Vi har rasisme i Norge, og mange av oss har flere fordommer enn vi er klar over, men det er oftere knyttet til fremmedfrykt enn til den sterke følelsen av at "en rase er mindreverdig" som dominerer mange steder i USA. Når hele samfunnet egentlig er tuftet på at man i flere hundre år bygde opp landet økonomisk ved å kjøpe folk, mishandle dem, eie dem, og bruke dem som man bruker husdyr, omtrent, så gjør det noe med menneskene, og det går ikke bort på et par generasjoner. For å forsvare så umenneskelige handlinger, så må man bortforklare det med å overbevise seg selv om at "de andre" egentlig ikke er mennesker. Visste dere at man ikke kalte svarte menneskers hår for "hår", men "ull"? Og det henger igjen til i dag, i den forstand at svarte kvinner forventes å bruke enorme ressurser på å tøyle håret sitt fra "ull" til "hår".


#34

Éowyn sa for siden:

Først må USA ta et ordentlig oppgjør med sin rasistiske historie, tilbake til Columbus. Uten dette kan de aldri komme seg ordentlig videre.


#35

Pamina sa for siden:

Deilig med ny tråd med ny tittel. Det blir spennende å se hvor dette landet ender opp. Nå er i alle fall de nyvalgte åpne for at det er et stort problem at rasismen er så synlig i alle deler av samfunnet, de har flertall i begge hus, og dermed kan vi jo håpe på at det blir endringer som er gode for samfunnet.

Der blir spennende å se hvordan de får ryddet opp i 6.januar-marsjen og om de får straffet de som skal straffes og ikke minst får klarhet i hvordan dette kunne skje med et politi som ble tatt så totalt på senga.


#36

Gaia sa for siden:

Amen, Polyanna. Det er virkelig ikke slik at demokratene er helgener, mens republikanerne er djevler hele gjengen. Cancel culture er virkelig helt hårreisende, og jeg har hatt ganske mange runder med den AOC-elskende lille "unge demokrater"-spiren her i huset om hvorfor det er viktig at alle stemmer blir hørt, ikke bare de man liker. Jeg blir så oppgitt over alle de som vil stilne folk fordi de sier noe de ikke liker. Ytringsfrihet handler om å beskytte også de ytringene man ikke liker, og til og med de man syns er vonde å høre på.

Mitt budskap, til barna mine, er at også de som har samme holdninger som deg kan være drittsekker fordi de ikke er villig til å tillate andre å ytre seg på tvers av det de mener. Og det syns jeg det er alt for mye av i USA, og spesielt på venstresiden.

Jeg liker AOC, altså. Jeg tror hun er en viktig og nødvendig stemme i amerikansk politikk. Men det betyr ikke at man skal ta alt hun sier for god fisk.


#37

Tjorven sa for siden:

Drt var veldig godt å høre Biden være klar på at det var så stor forskjell på behandling av demonstranter, og like klar på at forskjellen var klart rasebetinget. Det må da være et godt tegn?


#38

Polyanna sa for siden:

Det er så OVERtydelig å se at politifolkene rett og slett er reddere for, og opplever som mer truende, svarte mennesker, enn hvite. Veldig ekkelt.


#39

Pøblis sa for siden:

Det vi også må huske, er jo at Trump har lagt en helt ny politik eller hva man skal kalle det, for republikanerne også. De har jo hatt helt normale folk i sine rekker, de også. Trumpismen er jo ikke det samme som republikanerne har stått for bestandig, selv om mange republikanere, både politikere og en haug med vanlige folk, har hevet seg på bølgen.

Jeg synes det er vanskelig å se hva som kom først av høna og egget i den stadig økende polariseringen vi har sett de siste fire årene - rasisme, cancel-kultur, forakt for de som klarer seg dårlig i samfunnet og beundringen for de som oppfyller den amerikanske drømmen, er jo manifestasjoner av (polariserte) deler av den samme, svært sammensatte kulturen.

Jeg har reist endel i sørstatene og vært fascinert og skremt av det jeg har sett der. De fattige sørstatene er noe helt annet enn det rike California og miljøet rundt universietsbyene i New England og New York state.
Jeg synes serien til Thomas Seltzer er veldig bra fordi den viser fattig-Amerika som vi nordmenn ofte ikke ser hverken i alt det vi får med oss av amerikansk kultur eller som turister.

USA er vanskelig å forstå - og for amerikanere som bor og lever i ulike deler av landet og med ulike sosioøkonomisk bakgrunn. Jeg tror Trump har gjort STOR skade på disse fire rene og jeg tror det blir supervanskelig å reparere kløftene som har blitt veldig dype, og som retorikken rundt valget og påstandene om juks og steal har gjort mye, mye verre.


#40

Tjorven sa for siden:

Jeg likte også serien til Thomas Seltzer veldig godt. Jeg fikk et veldig godt innblikk i livene til fattige amerikanere, og skjønte litt mer om hvorfor de tenker som de gjør. Han stilte kritiske spørsmål, men var ikke fordømmende.

For når det kommer til amerikansk politikk så MÅ man jo snakke om media. Hvordan det som kommuniseres blir så utrolig vinklet i forhold til hvem som formidler. Samme nyhet fra CNN og FoxNews er to helt forskjellige ting. Og det er soleklart at dette påvirker folks oppfatning av situasjonen.#42

Milfrid sa for siden:

Trump sier han ikke kommer på innsettelsen av Biden. Quelle surprise. :snill: Og då er det masse rykter om at Trump supportere skal komme til DC den 19., med våpen.

Jeg desperat håper at det ikke blir mer tull nå. Og at jeg kan gå tilbake til å være mitt sedvanlige optimistiske meg. :sukk:


#43

Pøblis sa for siden:

Han må jo gå av nå. Eller så blir han stilt for riksrett igjen, og denne gangen tror jeg ikke republikanerne tør å ikke felle ham. Det er en politimann som er drept - og bevisene for at Trump regelrett ba folk om å gjøre dette, er jo ganske klare.


#44

Fløyel sa for siden:

Det er farlig å dra alle over en kam. Det finnes mange gode amerikanere. Det som virkelig skremmer og som ble så veldig tydelig 6. januar hvor rasistisk denne nasjonen er. Man kan gjemme seg bak guds tro, patriotisme, peace and love, som mange Trump tilhengere gjør, men det de i bunn og grunn er, er nasjonalsosialistiske rasister. Trump har anerkjent denne ideologien og gjort rasismen legitim. Verste leder USA noen sinne har hatt.

Det er faktisk ikke mulig å nå inn til dem med fornuft.


#45

Fløyel sa for siden:

Jeg tror hele Capitol Hill kommer til å være barrikadert flere kilometer rundt. De kommer ikke til å slippe inn noe som kan ligne en høyreradikal. Disse menneskene er høylydte bøller som lett legges merke til.

Det er kun en ting som hjelper med denne type mennesker, holde dem under oppsikt og tie dem ihjel.


#46

IzziCreo sa for siden:

... og der ble han permanently banned fra Twitter. Han leste tydelig ikke retningslinjene da han fikk lov til å komme tilbake. De har også utestengt Sidney Powell, Michael Flynn og diverse QAnon-tilhengere.


#47

Madicken sa for siden:

Og som om det ikke var nok, får han heller ikke lov til å besøke hytta si i Skottland. :dakars:


#48

millact sa for siden:

Og han er uønsket av nabolaget sitt i Florida.


#49

IzziCreo sa for siden:

Når skal han ta hintet lizzm...

Antakelig aldri. Leste også den samme artikkelen kamp linket til over her tidligere, om malign narsissisme. Så det er ikke så mye håp for mannen...


#50

Pøblis sa for siden:

Ja, jeg håper da inderlig at folk skjønner at denne oppførselen og disse meningene ikke handler om alle amerikanere. Det var jo mer enn 80 millioner amerikanere som stemte for å bli kvitt ham.

Jeg fatter virkelig ikke hvorfor kristenfolket har tatt ham så til de grader til sitt bryst - også noen av miljøene her i Norge. Jeg ser at en av hans fremste talspersoner i miljøet, Bjarte Ystebø, tar avstand fra ham i en kronikk i VG i dag. www.vg.no/nyheter/meninger/i/Al7gk3/kristen-redaktoer-trump-bevegelsen-er-doed

Men jeg klarer ikke å forstå hvorfor han blir/ble sett på som en ledestjerne for så mange konservativ-kristne. Er det kun abortsaken, eller er det mer?


#51

Polyanna sa for siden:

Hovedsakelig abort, tror jeg. Den er enormt viktig for mange.


#52

Pøblis sa for siden:

Tove Bjørgo hadde en fin serie med reportasjer fra USA på NRK før valget.
Hun var bla på besøk i Virginia, i miljøet rundt Liberty University og det evangeliske miljøet der. Hun intervjuet en ung kunne som var veldig opptatt av å fortelle at hun tilga Trump alle syndene hans, for hun kunne ikke være noe dårligere enn Gud, og siden gud tilga alles synder, så gjorde hun det også Inklusive Trump sine.
Men så vidt jeg vet har da aldri Trump vært noen angrende synder, og anger og ønske om ny start, er vel ganske essensiell for tilgivelsen - særlig i evangelis- kristne, amerikanske menigheter?

For meg er det vanskelig å se at de ser ham som en slags frelser, han er ikke akkurat den første jeg tenker på når jeg tenker på begreper som nestekjærlighet, tilgivelse og barmhjertighet. Så jeg FATTER ikke at de synes han er en ledestjerne. Det er skikkelig skremmende at folk som selv mener at lever livene sine basert på kristne verdier, slik disse folka gjør, mener at han er lederen de trenger. Og helt uforståelig.


#53

millact sa for siden:

Ja! Det er ganske utrolig.

Akkurat nå kan jeg nesten ikke skjønne at jeg har bodd 8 år i USA og holdt på å bli der! Takk og pris for at jeg fikk jobb i Statoil i nord og at de etter hvert ville ha meg til Stavanger og for at jeg fulgte magefølelsen. Jeg elsket alt med USA og hadde det som plommen i egget.

Nå er jeg ikke sikker på at jeg ønsker å besøke landet engang.


#54

Strå sa for siden:

Helten og jeg diskuterte og vurderte veldig om vi ønsket å dra til USA da vi gjorde det høsten 2018. Men siden Heltens slekt ikke har mulighet til å besøke oss, så dro vi. De var så oppgitte og lei, både av DT og av at det er klin umulig å få seg en utdannelse og en jobb man kan leve nogenlunde greit av. Har du ikke rike foreldre er det vanskelig å oppnå noe som helst. Mulighetenes land liksom. Jadda.


#55

Heilo sa for siden:

Det ser ut til å gå mot ny riksrettssak i aller siste sving. Jeg er litt delt i hva jeg tenker om det. På den ene siden virker det praktisk vanskelig å gjennomføre og vil kunne gi mer vind i "martyrseilet" til Trump. På den andre siden tenker jeg at det må få konsekvenser å gjøre som han har gjort, også som et slags vitnesbyrd for ettertiden. Demokratene tvinger da også republikanerne til å tone flagg. Vil de akseptere dette eller vil de dømme han? Men det føles som høyt spill.


#56

Nenne sa for siden:

Jeg tenker at det er nødvendig, både for å markere at detgår virkelig en grense som alle kan enes om og for å strippe ham for både muligheter til flere runder i politikken, men også for alle rettigheter en forhenværende president har, som pensjon og sikkerhetsvakter, samt minnesmerker og annet.


#57

IzziCreo sa for siden:

Jeg mener det er korrekt at han stilles for riksrett selv om det kan føre til mer splid. I et demokrati så må visse spilleregler følges, og det må settes et klart eksempel for fremtiden at man ikke under noen omstendighet kan godta slikt. Han har vist nærmest daglig i 4 år at regler ikke gjelder for ham, og det er svært viktig at man ikke bare møter dette med forsoning og dialog. En riksrett er ikke bare for samfunnets del, men også for å hindre ham i politiske verv fremover.


#58

Lille meg sa for siden:

Jeg bodde i USA i 91-92, og må innrømme at jeg allerede da tenkte at jeg aldri kunne bo der fast. Rasismen var så tydelig at naive meg, som trodde at USA var en skikkelig smeltedigel hvor folk ikke brydde seg om farge, fikk bakoversveis. I tillegg syns jeg det var skrekkelig å se det som framstod som ganske normale mennesker som tigget på gata. Det kom jeg fram til at jeg aldri kunne leve med.

Nå bor jeg i Oslo, og det virker som om jeg lever helt fint gatetigging. :sukk: Vi er ikke helt uten problemer her heller.


#59

Milfrid sa for siden:

Jeg har bodd 3,5 år i USA, der var kjekt og morsomt, men jeg kunne aldri bod der på permanent basis. For stor kulturforskjell, for mye fokus på prestasjoner for barna (men jeg har jo bare bodd i Houston da, og USA er jo langt fra ensartet. Blir litt som å si at jeg aldri ville bodd i England, basert på mitt syn på italienere. :knegg: ).

Men jeg har veldig, veldig lyst til å dra på besøk til venner der igjen. Så det hadde vært fint om verden ble normal igjen, både mht covid og politisk. :sukk:


#60

Polyanna sa for siden:

Hvor lang tid tror dere det tar før Melania skiller seg fra Trump, da?

Hun har jo flere ganger markert seg som, vel, ikke akkurat "stand by your man", og min vurdering av henne er at hun er en ganske kald opportunist. Hun fikk vel også reforhandlet ekteskapspakten, eller hva det heter, i forbindelse med en eller annen dameskandale, så hun skal kunne komme greit fra det. Og det er vel en reell risiko for at Trump går på en smell økonomisk, de neste årene. Så greit å stikke mens man kan?


#61

sindrome sa for siden:

...og for å sette presedens for at fremtidige presidenter heller ikke kan finne på noe liknende uten å forvente at de blir holdt ansvarlige.


#62

Fakse sa for siden:

Hvordan er det, vet vi egentlig at han er tatt av steroidene han ble satt på da han hadde covid-19? spekulerer


#63

sindrome sa for siden:

Men hvorfor skal alle institusjonene i USA være politiske, og hvorfor skal den lovgivende forsamling kjøre rettsaker?

Jeg er så uenig i hele opplegget rundt høyesterett i USA. Dommere skal kunne være hvilket parti de vil uten at det skal legge føringer for hva de driver med på jobben. (For det meste.) Synes vi klarer det tålelig bra her, og da kan ikke presidenten og lovgivende forsamling være de som utnevner dommerne. Det blir jo bare tull! Hvordan gjør vi her det forresten? Søker man på jobb?

Domstoler må være politisk uavhengige. Det må jo også være de som avgjøre en rettsak mot en som blir tiltalt for forræderi. Ikke de folkevalgte - hele den greia der er en tragedie. Det er klart det blir politisk taktikkeri ut av det, ikke nøytral juridisk vurdering.

Jeg er i alle fall ikke spesielt lysten på å introdusere et politisk ledd til, i stedet for kongefamilien, i disse dager. Selvom jeg ikke tror at det hadde blitt likt i Norge. Da måtte det vært en ikke-politisk president. Mer som en hygge-president som står for de samme verdiene som kongefamilien fronter, mer eller mindre.


#64

Pelen sa for siden:

Godt spørsmål, min sønn fikk steroider i USA etter et edderkoppbitt. Etter noen dager kommenterte læreren at han plutselig hadde veldig vanskelig å sitte i ro og være stille. Dagen etter slo han en jente (som var 1 hode høyere enn ham) som hadde ertet ham. Da stoppet vi med steroidene og han var tilbake til normalen igjen. Han har aldri slått noen hverken før eller etter.

#65

Gaia sa for siden:

Norske dommere utnevnes av regjeringen (Kongen i statsråd) etter innstilling fra et uavhengig innstillingsråd, som også er oppnevnt av Kongen i statsråd. I USA har tross alt to av tre statsmakter innvirkning på hvem som blir oppnevnt som føderale dommere.

I Norge er det bare lovgivende (som tilsvarer Presidenten i USA) som har beslutningsmyndighet. Riksrettsordningen har vi i Norge også.

Amerikanske dommere er like politisk uavhengig som norske, når de først er innsatt. Norske dommere kan sies opp ved dom. (Jeg er usikker på om det er tilfellet i USA). Men i praksis er de ganske uoppsigelige, altså. Selv om det har skjedd at en norsk dommer er fradømt embetet sitt.

Den viktigste forskjellen på Norge og USA er at dommerne i Norge går av ved ordinær pensjonsalder, i USA er de oppnevnt på livstid.


#66

sindrome sa for siden:

Takk!

Så selvom det er mye likt er det altså mulig å gjøre det mer politisk enn nødvendig da.


#67

Gaia sa for siden:

Jeg tror at noe av utfordring er at amerikansk rett er veldig konstitusjonell, mye mer enn norsk rett, faktisk. Og den er i mye større grad en norsk rett bygget på prejudikater, der de enkelte delstatslovene vurderes opp mot den amerikanske konstitusjonen. Hvis du ser filmen om RBG "On the basis of sex", så forklarer den egentlig det amerikanske systemet veldig godt.

USA er jo ikke "Norge" men "EU". En føderasjon som består av 50 uavhengige stater, som har felles Grunnlov. Det innebærer at de forskjellige statene kan ha veldig forskjellige delstatslover (blant annet valglover), og det som prøves av den amerikanske Supreme Court er om delstatsregelverket, og de rettslige konsekvensene av hvordan disse anvendes, er "konstitusjonelt" eller ikke. Greia er at Supreme Court er den øverste føderale domstolen, og har derfor kun kompetanse til å vurdere om delstatenes egne lover er konstitusjonelle, i tillegg til å prøve saker som gjelder føderal rett. Så lenge delstatens lov er innenfor det som er "konstitusjonelt", så kan de ikke overprøve rettsanvendelsen til delstatens domstoler. Hver stat har et egne rettsvesen, som vurderer saker etter delstatenes egne lover. Der er det statens egen Supreme Court som dømmer i siste instans, gitt at den føderale Supreme Court ikke finner at regelverket er i strid med konstitusjonen.

Føderale dommere er Grunnlovsspesialister, dvs. spesialister i å tolke et regelverk som er "hauggammalt". Utfordringen med Grunnlover er at de ikke nødvendigvis er så oppdaterte, og må forstås i lys av tiden de ble skrevet i.

Et veldig godt eksempel er 2nd amendement som beskytter retten til å bære våpen. Men det er en forskjell på semi- og fullautomatiske våpen og en musket eller pistol som kunne skyte ett skudd før den måtte lades på nytt (som var det som var vanlig i 1791, da dette tillegget ble skrevet). En interessant problemstilling er hvis en stat forbyr alt annet enn enkeltskuddsvåpen, tilsvarende de som ble brukt i 1791 og en annen tillater at private eier maskingevær - er det konstitusjonelt? (Jeg mener at det er åpenbart at regelen må leses i lys av tiden den ble skrevet. Men NRA er ikke enig med meg.)

Forskjellen er at noen jurister er veldig tro mot ordlyden, og ønsker å lese den helt ut av samfunnskontekst (typisk konservative - og spesielt de tre Trump har utnevnt), mens andre jurister mener man ikke kan lese konstitusjonen uten å vurdere hensikten med bestemmelsen (typisk liberale dommere - Ruth Bader Ginsburg er et ypperlig eksempel på en konstitusjonell ekspert, som mente det var nødvendig å vurdere konstitusjonen i lys av samfunnsutviklingen.)


#68

sindrome sa for siden:

RBG "On the basis of sex" står på lista mi! :jupp:

Men jeg synes jo fremdeles at man som embetsmann/byråkrat i Norge, og jeg oppfatter dommere som en del av dette, er mer nøytrale i sin utførelse av embetet mtp personlig politisk overbevisning? Det er i alle fall ikke det samme fokuset på personens personlige politiske overbevisning her. Men du mener da at det ikke er samme mulighet til å tolke i Norge, og at det derfor ikke spiller like stor rolle - hvis jeg forstår deg rett?


#69

Gaia sa for siden:

Man må sammenligne de amerikanske føderale domstolene med EU-domstolen, ikke med de norske domstolene. De norske domstolene er sammenlignbare med delstatsdomstolene. Men - og det er en viktig forskjell fra det norske systemet - dommerne i delstatsdomstolene er i mange tilfeller folkevalgt og ikke utnevnt på livstid. Hvilket fører til at delstatenes rettsvesen er mye mer politisk enn det norske.

Samtidig er det jo ikke slik at de norske dommerne er helt upolitiske. Når dommere skal tolke regelverk, så vil tolkningen nødvendigvis preges av deres grunnleggende holdninger, også grunnleggende politiske holdninger. Men det er ikke tradisjon for å knytte dommeres domsavsigelser opp mot deres eventuelle politiske ståsted, da det ofte ikke er kjent.


#70

-ea- sa for siden:

Må få skyte inn at mange her i landet er uenig i at rettsvesenet er "nøytral", og mener at det er fare for at dommer (også høyesterettsdommer) blir avsagt på mangelfullt grunnlag om f.eks. samisk kulturforståelse, når det er snakk om å legge ned Indre Finnmark tingrett.


#71

Polyanna sa for siden:

Generelt går det vel færre partipolitiske skillelinjer langs juridiske spørsmål i Norge. FrP for høyere straffer, KrF mot abort, men ellers ikke store forskjellene, kanskje?


#72

gajamor sa for siden:

Jeg innbiller meg at en viktig forskjell er at amerikanere har en relativt ung grunnlov som de anser som hellig og ikke ønskelig å endre, mens vi har et rettsystem som er gammelt som fjell. Leste litt om Gulating i går, og er helt fasinert av at det er et eksisterne tingområde i dag, samtidig som at navnet og røttene går tilbake til før-skriftlig tid, og at Gulatingslovene har påvirket lovverket vi har i dag. Det er ikke så mange år siden vi hadde en full oppdatering av grunnloven, og siden det var en av mange oppdateringer som er gjort gjennom historien så var det ikke så mange som protesterte. Storbritannias lover er vel bygd på Magna Carta så vidt jeg veit, men heller ikke de ligger uendret siden 1215. Jeg tror USA må ta en litt grundig kikk på lovverket sitt snart, men skjønner ikke hvordan de skal klare det når de har lært opp generasjoner til at det er like uforandelig som bibelen.

Er enig med Ea om at det er et demokratisk problem å sentralisere tingsystemet i Norge i den grad som regjeringa gjør.


#73

Polyanna sa for siden:

Deler av Gulatingslova består fortsatt i islandsk lov også.

«Den som har opna grinda, skal òg lata ho att!»


#74

Maverick sa for siden:

Ingen som har kommentert second impeachment, altså?

Jeg bekymrer meg for at dette fører til mer, ikke mindre, faenskap.


#75

Polyanna sa for siden:

Føles veldig som, jeg vet ikke, ikke limbo og ikke stille før stormen, for det er da sannelig nok som foregår, men veldig som pinefull venting.


#76

Toffskij sa for siden:

Det fører kanskje til mer faenskap, men på den annen side kan jeg ikke skjønne at de har hatt en bedre grunn til å stille en president for riksrett på en stund, kanskje noensinne. Du forsvarer ikke mekanismene i det demokratiske systemet hvis du lar være å bruke dem fordi du er redd for bråk.


#77

Toffskij sa for siden:

Det hadde nok blitt faenskap uansett, for øvrig.


#78

Maverick sa for siden:

Japp. Det er det absolutt beste argumentet for. Man må sette et eksempel, liksom. Jeg bare er så redd for at det ender med å bli siste dråpen før full harmageddon.

Japp. Garantert.


#79

Tjorven sa for siden:

Jeg nikket faktisk forståelsesfullt til Mike Pence sin forklaring på hvorfor han ikke vil avsette ham direkte. Det var noe om at det kanskje ikke var til nasjonens beste. Og en direkte avsettelse av Trump tror jeg ganske riktig vil føre til opprør av en slik art at det ikke er formålstjenlig.

Ved riksrett er det en mulighet for alvorlighetsgraden av det som har skjedd kan få synke inn hos noen flere. (Mange er det nok uansett ikke håp for.)


#80

Tallulah sa for siden:

Jeg skjønner tanken om å ønske å roe situasjonen, og flere av representantene sa at de fryktet for eget liv ved å stemme for impeachement, siden flere av dem allerede har opplevd å bli oppsøkt og trakassert av MAGA-folk.

Samtidig, som noen sa på en podkast i går: om al Qaeda hadde sagt at om dere ikke gjør som vi vil, blir det konsekvenser, så er jo ikke det noe man hadde sagt OK, vi gjør som dere vil til. Så jeg syns det er et kjempeviktig rettslig og demokratisk poeng å stille ham for riksrett igjen.


#81

Polyanna sa for siden:

Nei, bråk er definitivt ikke et argument.

Og dette er en bedre impeachment case enn den forrige.

Jeg skulle kanskje heller ønske at man hadde hatt en litt mer vanntett sak sist. Dessverre så har disse rundene, og alle de som er kjørt ellers i systemet gitt litt ammo til de som mener at demokratene misbruker rettsvesenet til å "go after" Trump i alle mulige kanaler. Og hver gang de taper, så tolker de det til "nå er det motbevist at.."

Dette er selvsagt også grunnen til at de syns det er rimelig at Trump undersøker om han kan skaffe seg selv og sine amnesti: De mener det er legitim grunn til å være redd for at de skal bli urettmessig rettsforfulgt, og trenger å beskytte seg mot det.


#82

Maverick sa for siden:

Det de ville var jo å lykkes med statskupp. Det gjorde de ikke. Diskusjonen er vel ikke om dette skal gå uten konsekvenser, men hva konsekvensene bør være, både for å opprettholde demokrati og rettferdighet, og for å unngå borgerkrig.


#83

Pøblis sa for siden:

Jepp. Nøyaktig dette.

Det har jo alltid vært amerikanernes prinsipp å ikke forhandle med terrorister - så de kan ikke la dette gå upåaktet, heller.

Og hvis republikanerne er så opptatt av å skape unity og healing, så burde de kanskje ha latt det faktum at det - på tross av NOEN anstrengelser, ikke har vært funnet bevis på denne massive svindelen som Trump har hisset opp massene om- og stemt for å godta valgresultatet forrige onsdag. For det var jo en haug av dem som stemte imot også ETTER at Capitol ble invadert og vandalisert.

Noen prinsipper må de faktisk holde på der borte.

Dette er narsissistiske kontrolleringsforsøk på høyeste systemnivå. Når drittsekken(e) har oppført seg HELT utillatelig og noen mener at de faktisk må ta ansvar - så sier de bare "kan vi ikke bare si oss ferdig med dette nå - og begynne på nytt med blanke ark?"
Og ved neste korsvei når det blir minst like ille igjen, så har man brukt opp absolutt alle midler - så hva gjør man da? Tilgir igjen og igjen? Lar pøblene sette hele agendaen og gi dem viljen sin hele veien og håpe at det går bra til slutt?


#84

Polyanna sa for siden:

De har jo etterprøvd disse valgfuskanklagene i MASSE rettssaker, og i et rettssystem som er ganske pakka med Trump-dommere etter hvert, jeg FATTER ikke at det ikke glir inn?

Eller fatter det, jeg vet jo de lever i koko-boble, men lell! Og så mange!


#85

Pøblis sa for siden:

Men sist gang sperret jo republikanerne ganske mange vitnemål i saken, slik at bevisførselen ble amputert. Nå har de ikke lenger flertall og kan ikke bruke den muligheten, i hvert fall.

Og så tenker jeg at talen til Trump, sønnen og Guiliani koblet med hendelsene som fulgte rett etter, legger et veldig godt grunnlag for tiltalen. trump kan hevde så mye han vil at talen var helt plettfri og ikke hadde noe med opprøret å gjøre. Man må være temmelig hjernevasket for å ikke se sammenhengen.


#86

Pøblis sa for siden:

Ja, det er skremmende. Men det er klart, hvis man har sett litt på Fox (inntil for noen uker siden) og fulgt DT på twitter, så har det jo vært ganske massiv hjernevask over lengre tid.
Det er jo nordmenn også som tror at Document og reset snakker objektive sannheter mens resten av media er radikal venstrepropaganda.


#87

Maverick sa for siden:

Jeg hadde blitt glad for å se Demokratene som nå blir sittende med makta, legge frem tiltakspakke og intensjoner (ikke bare i Bidens taler, liksom, men noe konkret!) for å senke forskjellene og splittelsene i USA, samtidig som de kjørte impeachmenttoget.

Nå er det jo bare skyttergrav alt sammen. :sukk:


#88

Pøblis sa for siden:

Det er vel stemmer som taler for at de skal gjøre akkurat dette - parallelt med impeachmentprosessen. Blir spennende å se om de får det til.

Samtidig er jeg bekymret. Kusinen til Thomas Seltzer som syntes Trump var nesten gud fordi han hadde økte pensjonen hennes med 300 dollar i året, liksom. Noe sier meg at Biden og Co må gjøre adskillig mer for å snu de mest innbitte folka den andre veien


#89

allium sa for siden:

Hvor var det jeg leste at å gi de som starter riksrett skylden for «bråk» er som å beskylde en mishandlet kvinne som ringer politiet for å ødelegge familien?


#90

Pøblis sa for siden:

Jeg mener - når kjerne-Magaene mener at Biden er den sosialistiske anti-christ, så tenker jeg det er et stykke frem til vanlig fornuft, egentlig.


#91

Pøblis sa for siden:

Jeg så det igår - husker ikke hvor. Mmen det er en veldig god sammenlikning. Kjempegod.


#92

Maverick sa for siden:

Kom igjen, a. Det er jo akkurat den type svart-hvitt-tankegang som gir steile fronter.

Det MÅ faktisk være mulig å være bekymra for hvordan en ny impeachmentprosess vil påvirke en allerede ekstremt betent situasjon, og det MÅ være mulig å kommunisere at man er bekymra for det uten å bli føkkings beskyldt for victim blaming.

Om man ikke kan ha de samtalene, så føkk demokratiet, da er det jo ikke noe poeng.

(Neida, jeg mener ikke føkk demokratiet, men hva med å ta samtalen i stedet for å stå og brøle til hverandre i ny og ne?)


#93

Tjorven sa for siden:

Ja, men jeg synes kusina til Thomas Seltzer er et godt eksempel på mer normale Trump-velgere. Som har det ganske kjipt, men som har fått det bittelitt bedre med Trump.


#94

Milfrid sa for siden:

Ja. Han har en enorm jobb å gjør der. Det er en grunn til at USA har havnet det de er, og det er ikke utelukkende «amerikanere er stokk dumme» (selv om det at mange er uopplyste er sterkt medvirkende). Det er enorme forskjeller i USA, og en fattigdom som får selv fattige i Norge til å virke rike. Vi kan fjase med amerikanske trailerparks og hillbillies, men det er jo ikke morsomt. Det er fryktelig, fryktelig trist.


#95

nolo sa for siden:

Jeg er bekymret, men mener samtidig at det er helt rett å stille ham for riksrett.

Jeg tror ikke det blir mer 'unity' av å la noe sånt passere bare ved å uttrykke sterk misnøye. Det er helt vilt at republikanske folkevalgte faktisk frykter for egen og families sikkerhet hvis de stemmer mot Trump. En skremmende trussel mot demokratiet.


#96

Michelle sa for siden:

Enig nolo:nikker:

Jeg satt og så på CNN direkte fra kongressen i går. Nokså spesielt å høre på taler fra flere republikanere som uttalte sterkt sin misnøye om Trump samt satte ord på egne opplevelser onsdag forrige uke. Likevel stemte flere i mot riksrettssak. De er jo livredde. Enten for egne liv eller aller helst for sine karrierer.
Jeg tror at hadde Republikanerne satt foten ned for lenge siden så hadde kanskje dette vært unngått eller i alle fall ikke eskalert slik om nå.


#97

Pøblis sa for siden:

Ja, enig hvis du mener hun unge med mange barn og arbeidsledig mann.hun andre (var det en tante, kanskje?) var hakket nærmere crazy-konspi, mener jeg å huske?


#98

Michelle sa for siden:

Det er jo i alle fall tydelig at mye har ulmet i dette landet og som nå kommer til utrykk.


#99

Tjorven sa for siden:

Ja, tanta var helt på loco-sporet. Kusina hadde masse barn (hvorav en stor tenåring som hadde en drøm om å studere på MiT) og en arbeidsløs mann. Når hun snakket så var dette med en forankring i sin egen situasjon og hvordan den hadde utviklet seg. Det var ingen form for konspirasjonsteorier.

Vi skal ha respekt for at Trump har gjort en del ting som har fungert, og at dette gjør at en del stemmer på ham av den grunn. (Men all galskapen og tingene som ikke fungerer overskygger helhetsbildet for meg.)


#100

Pøblis sa for siden:

Ja, for meg også. Altså det med galskapen.


Foreldreportalen er i en flytteprosess, denne versjonen av FP er fortsatt under utvikling. Hvis du vil svare i tråden, så kan du gjøre det her.