Velkommen, Gjest.

< Tilbake til oversikten | Hvem kan lese?

Baneheiasaken etter snart 20 år

#1

banana sa for siden:

Denne saken har ikke vært mye diskutert her inne. Jeg har sett og hørt serie og podcast og vet ikke helt hva jeg skal mene og tro om utviklingen i saken over alle disse årene. (Minst) en av de to snakker usant. Nå blir saken åpnet igjen. Det er lett å "holde med" Viggo Kristiansen-siden i denne saken siden det er den siden av saken som kommer frem i media nå. Jeg vet virkelig ikke hva jeg skal tro.

Men: jeg er utrolig glad for at saken åpnes. Alt annet ville i mine øyne være i strid med rettsoppfatningen til "mannen i gata" nettopp fordi "Kristiansen er uskyldig" promoteres så hardt i media nå. Jeg mener at denne saken trenger å belyses på nytt. Og tenk hvis han virkelig er uskyldig?

Jeg vil gjerne ha FPs refleksjoner rundt denne saken.


#2

Fintdethei! sa for siden:

Enig i at en gjenåpning er riktig. Jeg gruer meg veldig til at saken skal få mye medieoppmerksomhet igjen. Det er en fryktelig tung sak, på alle måter. Tenker på foreldre og familie til de to jentene.


#3

Serafin sa for siden:

Jeg har sett serien, og hørt podcasten, og tenker det er riktig at saken blir åpnet igjen.

Hvis noen sitter uskyldig i fengsel, og har gjort det i snart 20 år, er det ikke bra. Men hva som er hva her, hvem som lyver og sånn, jeg har ikke den minste anelse.

Kristiansen var jo uansett ikke mors beste barn, men samtidig fatter jeg ikke at han innrømmer overgrep på mindreårig jente, slik han gjorde i rettsaken, mens han enda, 20 år etterpå blånekter for å ha noe med Baneheia å gjøre. Hvis jeg har forstått saken riktig, så kunne han blitt fri etterhvert nå, hvis han innrømmer, angrer og viser at han har forandret seg, slik at de kan løse han fra forvaringsdommen. Men så lenge han er dømt, og blåholder på at han er uskyldig, så har han ikke vist noen forbedring, og kan ikke løslates?

Og jeg forstår bare ikke den. At han innrømmet overgrep under rettsaken, og nå 20 år etterpå tviholder på at han er uskyldig, og dermed graver seg selv ned?


#4

banana sa for siden:

Men de overgrepene han innrømmet hadde jo ingenting med Baneheiasaken å gjøre. Hvis han innrømmer å være gjerningsmann i Baneheiasaken har han ingenting å komme ut til. Hvis han virkelig er uskyldig forstår jeg at han ikke innrømmer noe, altså. Selv om han innrømmet overgrep han faktisk utførte på ei annen jente tidligere.

#5

Timar sa for siden:

Jeg har hørt podcasten og lest ulike artikler, blant annet om basestasjoner og mobiltelefonbruk.

Det har jo vært nye gjennomganger av mange av de store kriminalsakene fra 90-tallet og tidlig 2000-tall, og gjennomgående avdekkes det store mangler i både etterforskning, sikring av spor og avhør. Derfor er jeg glad for at saken gjenopptas nå. Det er sådd så mye tvil om hvorvidt dommen er riktig at det er fornuftig å vurdere bevis en gang til.

Jeg har hele veien tenkt at Kristiansen har vært skyldig, også fordi han ble presentert som en mindre hyggelig type, og som den førende av de to gutta. Derfor har dette vært en nyttig øyeåpner for meg, at verden ikke er så svart-hvit. Mon tro hvor påvirket juryen ble av historikken til Kristiansen?


#6

Serafin sa for siden:

Ja, jeg vet at det ikke har noen sammenheng.


#7

amo sa for siden:

Jeg tenker dette er viktig for rettsikkerheten. Jeg tenker også at det må være i alles interesse at de dømte virkelig er skyldige og man får bedre vilkår til å få bevise eller motbevise det.Bruke den nye teknologien man kan ta i bruk.
Jeg synes det ikke var hevdet under en hver tvil at han var skyldig den gang han ble dømt, og jeg har vergret meg for å diskutere det opp gjennom årene, nett pga. slike argumentet Timar skisserer. Fått pes fra kollegaer og slekning på at han må brenne i helvete og uansett er han ingen god mann som allerede har begått overgrep. Jeg har prøvd å forstå om det var min sønn eller bror som ble dømt på indiser, hatet av alt folket, men likevell uskyldig?
Det blir utrolig vondt med de to jentene, mye følelser og meninger som skal frem.Jeg ser med gru frem til den folkelige domstolen i kommentarfeltet som vil gå over måneder og år nå.....


#8

Myria sa for siden:

Jeg synes også dette er bra for rettssikkerheten. Det det ropes høyest om er jo at han er uskyldig og de bevisene som legges fram går i hans favør, så vi vet jo ikke så mye om bevisene som førte til dommen. Om han faktisk er uskyldig eller ikke er jeg ikke så sikker på om vi får vite, det som kan skje er vel bare at det ikke finnes tilstrekkelig bevis for at han er skyldig.
Uansett utfallet tror jeg ikke livet til Viggo Kristiansen blir lett framover. Enten et liv i fengsel eller et liv i det fri, men med veldig mange mennesker som fremdeles kommer til å mene at han egentlig er skyldig og som kommer til å behandle ham deretter. Fetteren til Birgitte Tengs så seg jo nødt til å flytte til utlandet fordi han hadde store problemer med å leve et normalt liv i Norge når alle visste hvem han var og hadde sine egne meninger om saken.


#9

Floksa sa for siden:

Jeg tror det er bra saken kommer opp på nytt og tror han blir dømt på nytt.
Jeg har ikke sett serien, men hørt podkasten (mulig det er flere?).
Og jeg husker saken svært godt.
Kristiansen er ikke en uskyldig dømt. Han har innrømmet og er dømt for overgrep.

Om han er urettmessig dømt for et av Baneheia drapene og overgrep i den saken så er det selvfølgelig godt saken kommer opp igjen.
Men uskyldig er han jo ikke.


#10

Tallulah sa for siden:

Jeg er usikker. Jeg har ikke hørt og lest alt som er laget om saken i det siste, fordi jeg oppfatter det som ekstremt biased, og laget av lekmenn som verken er politi, etterforskere, eller jusseksperter. Jeg oppfatter det som kampanjejournalistikk som (bevisst eller ubevisst) utelater informasjon som ikke støtter deres sak, og som også mistolker bevis.

Jeg mener selvsagt at folk skal ha mulighet til å få saken sin gjenopptatt, men jeg tror ikke det er nye beviser for at han er uskyldig her. Jeg tror det gamle bevis for at han er skyldig som er glemt, og som dermed ikke vektlegges like mye lenger.


#11

banana sa for siden:

Kan du utdype litt det jeg har uthevet? I Baneheia-saken kan han vel være en uskyldig dømt?


#12

Milfrid sa for siden:

Det er helt riktig at saken tas opp igjen, så lenge det kan være tvil om bevisene. Noe annet vil jo være hinsides. Det har jo blitt begått justismord før. Uten at jeg har noe som helst grunnlag for å mene noe om denne saken, siden jeg ikke har hørt podden eller sett dokumentaren. At fyren ikke var mors beste barn er det vel liten tvil om. Men man kan jo ikke dømmes til fengsel for all fremtid basert på det, om man ikke har gjort det man stod tiltalt for.

Blir interessant å følge med. Og sikkert er helvete for foreldrene til de to jentene. :sukk:


#13

Pelle sa for siden:

Jeg nekter å tro at det er så enkelt som at man sitter i forvaring til evig tid, kun fordi man ikke innrømmer. Det skal mer til.

Jeg har utrolig sympati med familier, der dømte aldri lar saken ligge. Samtidig er det jo bra at saker med tvil kan gjenopptas og nye metoder kan brukes.


#14

Floksa sa for siden:

Ja. Det skriver jeg vel også. Men han er dømt for ting han har innrømmet.
Så han er ikke uskyldig dømt selv om han skulle blir frikjent for Baneheia delen.
Han er fortsatt en dømt overgriper.


#15

banana sa for siden:

Ja, ok. Jeg mener at saken er mer nyansert enn det, all den tid jeg forutsetter at vi snakker om Baneheiasaken. Dersom han ikke er gjerningsmannen [i den saken] er han i mine øyne uskyldig dømt [i den saken].


#16

meisje sa for siden:

Er det riktig eller ikke å gjennoppta en sak etter 20 år? Iogmed at kommisjonen var delt, har det jo både vært gode argumenter mot og for. Og da blir det mest riktig å gjenoppta. Det som er helt sikkert er at Viggo K var utsatt for massiv forhåndsdømming i pressen, men ikke sikkert at det hadde betydning for utfallet i dommen den gang.

Jeg syns synd på ofrenes familie, men det er nå engang prisen man må betale i en rettstat der tvilen skal komme tiltalte til gode.


#17

Milfrid sa for siden:

Man blir jo dømt på grunnlag av de bevisene som forelå på det tidspunktet man blir dømt, men om det kommer opp nye bevis, så vil jo ting kunne endre seg. Så vidt jeg leser av det som står i avisene, så er det DNA-sporene som er årsaken til at saken blir gjenopptatt.

Er han skyldig og det kan bevises, så blir han jo dømt igjen, uavhengig av om han selv påstår han er uskyldig.

Jeg håper jo virkelig fyren er skyldig.


#18

Serafin sa for siden:

Ja, altså jeg skrev mens jeg gjorde noe annet. Og forklarte nok litt dårlig.

Men slik jeg har forstått det, så er litt av greia med å ev slippe ut av forvaring, en liten bit av det, at man også må innse hva man har gjort, og ha forbedring, så det ikke er fare for nye lovbrudd. Og når man blånekter for at man har gjort noe, og mener man er uskyldig, så har man heller ikke utvikling som gjør at man kan revurdere forvaring, på en måte.

Men det er selvsagt bare en liten del, holder jo ikke at han sier "okay, jeg gjorde det, lei meg for det".


#19

Pelle sa for siden:

Det skal jo gjøres en sikkerhetsvurdering. Er det fare for gjentakelse, kan fengselstiden forlenges.


#20

Milfrid sa for siden:

Jeg er en varm tilhenger av forvaring for mennesker man helst ikke bør slippe løs i samfunnet igjen. :nemlig: Noen mennesker bør aldri slippes løs igjen. Men er av årsakene til at jeg er i mot dødsstraff er at det aldri kan gjøres om igjen. Om man har gjort en feil. Det er umulig å rette opp en fullbyrdet dødsstraff.

Men der sporet jeg av.


#21

Simone sa for siden:

Det eg reagerer mest på i denne saka er håndteringa av DNA-beviset. Både på pressekonferanser på den tida drapet skjedde og under rettsaka var beskjeden frå polititet/påtalemyndighetene at dei satt på DNA-bevis som knytta Viggo Kristiansen til åstedet. Men det viser seg jo at dette ikkje var sant. Det einaste dei veit sikkert er at det er DNA frå ein anna mann enn Jan Helge Andersen.

Avhøra der Jan Helge Andersen endte oppe med å peike ut Viggo Kristiansen er også kritikkverdige. Han blei eigentlig servert ei anledning til å legge hovedansvaret over på ein anna.

I og med at desse to bevisa var såpass sentrale under rettsaka syns eg det er riktig at saka blir tatt opp igjen. Men eg er ikkje 100% overbevist om at Viggo Kristiansen er uskyldig.


#22

vixen sa for siden:

Men det at folk bli frifunnet betyr jo ikke at de er uskyldig. Det betyr at bevisene ikke er sterke nok. Jeg kjenner bare to dommere, men de mener jo at de fleste sakene de får opp så tror "alle" i salen at de er skyldige, men det er bare ikke gode nok bevis og dermed må tvilen komme tiltalte til gode. Heldigvis.

Kjenner godt noen som har jobbet med den gamle dommen og dens innhold og logikk over en lengre periode så blir spennende å følge med.


#23

Milfrid sa for siden:

Poeng, Vixen.


#24

him sa for siden:

Jeg tenker Tallulah har veldig mange gode poenger. Jeg leste (men greier dessverre ikke å finne den i farten) en artikkel som påtalemyndigheten skrev. Og jeg ble i alle fall overbevist om at VK var skyldig da jeg leste den. I tillegg ønsker påtalemyndigheten å ilegge VK forvaring.

Jeg er usikker på om media greier å ... hmm ... har litt problemer med å formulere meg ... gå ut av den modusen som er å støtte de som er "imot makta"? VK har jo virkelig kjempet for å få opp saken sin og prosedert mye i media (samme kan man jo si om Erik Jensen btw Der klarer jeg enda ikke å skjønne hvor pengene har tatt veien? Det å gjøre seg til kjeltring for et bad og en klokke? Er det mulig?). Jeg tenker at man får bare en side.

Dette med DNA beviset feks. Påtalemyndigheten i den saken sa at det måtte ha vært noen sammen med JA, både på grunn av tidsrammen og DNA-sporene. DNA-sporene utelukker heller ikke VK, selv om de ikke 100% identifiserer ham.

Tror uansett det er bra at saken gjenåpenes. 20 år er lang tid, viktig at det ikke bare blir VK som får si sitt i 20 år.


#25

daffy sa for siden:

Jeg fatter ikke at politiets avhørsmetoder kunne være så hjelpeløst dustete for bare to tiår siden. Greit at forskningen går fremover på dette feltet, men folk (og politiet) hadde jo mulighet til å koble på hjernen på nittitallet også.

Nå er det kanskje politiets avhørstabbe og "short cut" som gjør at bevisrekken faller. Ikke fordi mannen nødvendigvis er uskyldig, men fordi bevisene ikke er mulig å rekonstruere så lenge etter. Kunne de ikke bare gjort det ordentlig første gang ...

Det er skikkelig skummelt at kriminalomsorgen går ut og sier at Kristiansen ikke er klar for tilbakeføring til samfunnet.


#26

Maverick sa for siden:

Jeg synes det er svært uheldig om gjenopptakelse trigges av markedsføringskampanje og ikke faktisk usikkerhet rundt bevisene. Og det er også svært uheldig om presset for å få pågripelse og dom for tyve år siden var utslagsgivende for dommen.

Om han er skyldig eller ikke har jeg ingen formening om.


#27

Pøblis sa for siden:

Akkurat dette.

:nemlig:


#28

Pelle sa for siden:

Med tanke på hvor mange ganger de har sagt nei til gjenopptagelse o at vurderingen er på over 300 sider, og gjøres av proffe folk, så tror jeg ikke det er pga kampanje.


#29

Maverick sa for siden:

Nei, det var litt ref HI om folkets rettsfølelse pga medietrykk jeg skrev det.


#30

Tallulah sa for siden:

Jeg tenker det også er viktig å huske på at om dommen gjøres ugyldig nå, så betyr ikke det at han er uskyldig i denne saken heller. Det betyr bare at man ikke har nok bevis til å dømme ham.

Jeg hørte så vidt på en samtale om dette på P2 i dag tidlig, der det også ble tatt opp faren for at evt. vitner i en ny rettssak vil være så påvirket av alt som er skrevet til Kristiansens fordel at det vil være vanskelig å få en rettferdig og nøytral rettssak nå.


#31

Zulu sa for siden:

Det er jo ikke sikkert at det blir en ny rettssak heller. Påtalemyndigheten kan velge å gå for frifinnelse.


#32

Tallulah sa for siden:

Påtalemyndighetene er i en skvis da, enten frifinnelse, eller en rettssak der det vil være tilnærmet umulig å føre en nøytral rettssak uten påvirkede vitner og lekdommere.


#33

Zulu sa for siden:

Ja, det er sikkert typisk en utfordring ved gjenopptakelsessaker. De har vel ofte hatt en del medieomtale.


#34

banana sa for siden:

Jeg er nok ikke så flink til å formulere meg. For å utdype: alt som har kommet frem i media de snere årene viser jo at ting ikke er helt svart-hvitt. Han er faktisk ikke knyttet til åstedet, og avhørsteknikkene som ble brukt styrte Andersens forklaring i den retningen som passet med de faktiske funn. En fri forklaring fra Andersen lagt til grunn for rettssaken ville antagelig gitt et helt annet utfall. Dette synes jeg er nyttige opplysninger for "mannen i gata". Det påpekes i allefall i serien på Discovery+ at man har forsøkt å få "den andre siden" på banen, men at ingen vil uttale seg. Da er det klart at serien får slagside. Jeg synes allikevel at det er veldig nyttig at denne informasjonen kommer ut. Det har vært jusitsmord før i Norge, og det finnes jo en mulighet for at dette også er det (men også at det ikke er det).

Nei (ref. til uthevet tekst), og dette vil jo hefte ved ham til evig tid. Men tenk hvis han er uskyldig. Det kan jo faktisk hende. Og da har jo også de forrige rettssakene og all dekningen i media bidratt til at han aldri får være et vanlig menneske, fordi så mange er overbevist om at han er skyldig.

Sett at han er uskyldig - da skremmer det vettet av meg at utfallet ble som det ble. Slett avhørsarbeid førte til Andersens forklaring som igjen førte til at han ble dømt. Hvis han er uskyldig er dette marerittet fra helvete.


#35

Floksa sa for siden:

Dersom VK er uskyldig går det en mann rundt å har vært skyldig i 20 år og aldri fått straff.
Det er også en skremmende tanke.


#36

banana sa for siden:

Jeg mener at alternativet i såfall er at den (ene) skyldige allerede er sluppet fri etter å ha sonet i mange år.


#37

Tallulah sa for siden:

Det er ting som dette jeg mener ikke nødvendigvis stemmer helt. TV-seriene og podkastene er laget av folk som skal lage underholdning, og det er laget av folk som ikke er utdannede etterforskere, politi, åstedsgranskere eller advokater. De gir ikke nødvendigvis et riktig bilde av saken og bevisene. Det så vi jo tydelig i Bertheussen-saken, der mediene i lang tid hang seg på forsvarernees påstander om at det ikke fantes "bevis", bare "indisier".

Jeg mener at jeg leste en kommentar fra folk som jobbet med saken for en tid tilbake, der de tilbakeviste mye av det som støttespillerne av Kristiansen mener er bevis. De viste også til at presset på dem for å uttale seg til TV og podkaster er massivt, og når de avslår så blir det tatt til inntekt for at det er noe muffens. Men mange av disse folka jobber nå med andre ting, noen er døde og noen er pensjonert. Det er ikke bare å hente dette fram igjen. Det krever mye arbeid.

Ja, jeg er selvsagt enig i dette. Hvis det er slik, så er det virkelig fryktelig.

Det som irriterer meg veldig med true crime er at de ofte setter likhetstegn mellom "ikke nok fellende bevis" og "uskyldig", for det stemmer jo faktisk ofte ikke. Jeg hørte for en tid tilbake på en podkast om en fryktelig sak fra sørstatene der det var begått virkelig store feil, og en mann satt i fengsel på 13 året for noe han faktisk ikke var dømt for. Men også her syns jeg programlederne gikk for langt i å mene at han var uskyldig. Det var det faktisk umulig å utlede fra det som ble lagt fram. Og på andre siden satt det mennesker som hadde mistet det kjæreste de eide. Da syns jeg man bør fokusere mer på feil som er gjort og legge ansvaret på politi og påtalemyndighet, ikke vurdere skyldspørsmålet.


#38

Floksa sa for siden:

Nå skjønte jeg ikke hva du mente? Man vet med sikkerhet at det var to gjerningsmenn. Om den andre ikke er VK så går det en mann rundt å har gjort dette uten å ha blitt straffet. Og da er et annet spørsmål hvorfor JHA skulle ha dekket for denne personen om tatt med seg VK i fallet. Hva skulle motivet for dette være?


#39

Milfrid sa for siden:

Men altså, finnes det opptak fra disse avhørene med Andersen? For det er virkelig helt horribelt om de virkelig har avhørt ham på dem måten.

Ellers håper jeg virkelig at han er skyldig. Det er jo horribelt om han ikke er det.

Men av og til dømmes nok uskyldige. Og av og til sipper skyldige fri. Jeg er enig i prinsippet om at det er bedre å la en skyldig slippe fri enn å la en uskyldig sone.

Men det må jo bli ny rettssak? Hvis myndigheten har tro på at han virkelig er skyldige så må de jo kjøre ny sak? Å bare slippe ham fri er jo mer eller mindre en innrømmelse av at bevisene ikke holder.


#40

Milfrid sa for siden:

Det er jo en teori om at han var alene om det? Jeg mener jeg leste i avisen at det var funnet spor av delvis DNA fra opp til 4 menn, og at det kunne tyde på at DNA-sporet var forurenset.


#41

banana sa for siden:

Slik jeg har forstått det: Det har aldri vært helt sikre bevis for 2 gjerningsmenn. Nye undersøkelser av DNA-materialet har gjort dette tydeligere og det er hovedgrunnen til at saken gjenåpnes.


#42

Tallulah sa for siden:

La oss si at han slipper ut. Og begår et nytt overgrep. Slik kriminalomsorgen veldig tydelig har sagt at det er fare for.


#43

Bluen sa for siden:

Jeg er også skremt av politiets avhørsteknikker i denne saken, slik det har blitt framstilt. Og DNA-"bevisene" virker jo svært fishy. Når det er sagt, kan det godt være at Kristiansen er skyldig. Han hadde allerede begått overgrep.


#44

Simone sa for siden:

Det er vel nettopp der problemet ligg. Einaste indikasjonen på to gjerningsmenn er den ufulllstendige DNA-profilen + Jan Helge Andersen si forklaring. Profil nr 2 kan ha vore forurensning frå personar som var på åstedet etter at jentene blei funne eller få presenningen som blei brukt til å dekke over.
Såvidt eg har forstått var det veldig lite DNA frå person nr 2 samanlikna med person nr 1.
Det kan vere at Jan Helge Andersen var aleine om dette.


#45

Simone sa for siden:

Det kan godt skje. Han hadde vel begått overgrep før denne drapssaka. Så sjølv om han eventuelt skulle vere uskyldig akkurat i drapssaka kan han begå overgrep på nytt. Så det er sikkert til det beste for samfunnet om han ikkje slepp ut. Men då må det bli gjort på riktig grunnlag.


#46

banana sa for siden:

Ja, det ville være forferdelig. (Samtidig, for ordens skyld, er "overgrep" noe som spenner over et svært stort spekter og er ikke nødvendigvis forenelig med forvaring.)


#47

Tallulah sa for siden:

Nei, men det er nå videre forvaring de anbefaler da.


#48

him sa for siden:

Jeg tenker i alle fall han er skyldig gitt at: a) Han er dømt b) Han har fått avslag på avslag på å gjennopta saken c) Det anbefales forvaring videre

Hvis han ikke er skyldig, er det langt mer enn at han er "uskyldig dømt" en - 1 - gang. (


#49

Milfrid sa for siden:

Som sagt. Jeg håper han er skyldig. Og at en ny rettssak beviser det

Men er det ikke sånn at kriminalomsorgen tror faren for gjentagelse er stor fordi han nekter å innrømme at han har drept jentene og nekter å motta behandling? Som er logisk om han er uskyldig. Tross alt.

Altså jeg har ingen formening i skyld her, om noe har jeg jo trodd han er skyldig (basert på rettssaken og det som har vært i pressen om saken før). Jeg har ikke sett dokumentaren eller lest boka eller hørt podden.

Men jeg registrerer at det er tvil om bevisene. Og i mitt hode er det da logisk å ta en full, ny gjennomgang. Basert på dna, avhørsmetoder, mobil-logg og hva som helst. Fordi Norge er en rettsstat. Og tvil skal komme tiltalte til gode, også mht å få prøvd saken på ny.

Man kan jo ikke holde folk i fengsel sånn i tilfelle man hadde rett. Kun om det er overveide sannsynlig at han faktisk er skyldig. Og det er jo det man må sikre seg.


#50

Tallulah sa for siden:

Jeg har sett at hans støttespillere påstår at det er derfor, ja. Uten at det dermed betyr at det er en sannhet.


#51

Milfrid sa for siden:

[quote=him;4994452]Jeg tenker i alle fall han er skyldig gitt at:
a) Han er dømt
b) Han har fått avslag på avslag på å gjennopta saken
c) Det anbefales forvaring videre

Hvis han ikke er skyldig, er det langt mer enn at han er "uskyldig dømt" en - 1 - gang. (


#52

Milfrid sa for siden:

Det vil jo bli belyst i en rettssak, antar det er skrevet relativt mange rapporter knyttet til hvordan gjentakelsesfaren er vurdert og at synsing fra støttespillere er irrelevant.


#53

Fløyel sa for siden:

Jeg har sett dokumentaren 2 ganger, for jeg er usikker på om jeg faktisk hørte det jeg hørte 1. runde. Og jeg er rystet over hvordan etterforskningen ble utført, og hva som var lagt til grunn for domfellelsen av Kristiansen. For hvis de vinner igjennom med de påstandene har vi tidenes justismord gående.

Dokumentaren er selvfølgelig ensidig, den er "bestilt" av Kristiansen-leiren, men samtidig så er det uavhengige kontrollenheter her som uttaler seg - og de taler for Kristiansen sin sak.

Det er absolutt rett at saken skal gjenopptas igjen.

Ting som taler for Kristiansen er:

  • Sentrale vitner som kun har observert Andersen i Baneheia er ikke tatt med i rettsaken.

  • Telefonen til Kristiansen har ikke befunnet seg i området i det aktuelle tidsrom. Det er sendt flere sms fra andre baser i tidsrommet.

  • DNA analysen med markørene som er lagt til grunn, omfatter ca 50% av norges mannlige befolkning. DNA analysene på Andersen peker rett på han, men aldri funnet noen DNA som peker rett på Kristiansen.

  • Kripos sin analyse hvor det fremkommer at det er sannsynlig at det kun er en gjerningsperson. Rettsmedisinerne påpeker at knivstikkene som er påført jentene er tilnærmet identiske, så det antas at det er samme person som har utført stikkene.

  • Avhørsmetodene til Andersen og endrede svar flere ganger under avhør og i rettsaken.

Kristiansen har aldri nektet for overgrep eller straffbare handlinger han tidligere har gjort. Han har alltid hevdet uskyld i Baneheia saken. Han skal dømmes for de straffbare handlinger han har gjort, men ikke for de han ikke har gjort. Samlet vil ikke de straffbare handlingene han gjorde før Baneheia tilsi 21 års forvaring.

Grunnen til at han ikke blir sluppet ut er fordi han nekter straffeskyld i Baneheia, og således ikke "lært" noe av disse 21 årene og kan derfor bli sittende til evig tid.

Det jeg lurer på er om Andresen har lært... Han lever lykkelig under kode 7.


#54

Timar sa for siden:

Dette er godt oppsummert. Jeg har også hørt om et vitne som observerte en mann med to jenter i Baneheia i det aktuelle tidsrommet, men denne vitneobservasjonen ble ikke fulgt opp videre.

I tillegg mener jeg har lest at i gjerningsmannsprofilen som ble utarbeidet, så kom det fram at dette er en type handling som det er vanskelig å se for seg at to stykker har samarbeidet om. Det er så ekstreme handlinger at det er vanskelig å se for se at to ulike personer er i samme modus samtidig.

Likevel, jeg håper også VK er skyldig rett og slett fordi alternativet er for vanskelig å tenke på. 21 år i fengsel and counting..


#55

Fløyel sa for siden:

En annen ting er at gjenopptakelseskommisjonen faktisk har brukt nesten 4 år på å gå igjennom saken på nytt før de nå kom med endelig beslutning i går. Så dokumentaren som belyser saken på nytt har ikke kunnet påvirke beslutningen.


#56

Ine sa for siden:

Hvis VK ikke deltok aktivt, tror dere han visste om at han andre skulle gjøre det? At han deltok i planleggingen?


#57

Fløyel sa for siden:

Tja, det er jo ren synsing. Men at JHA har røpet seg på etter eller annet vis ila de månedene før pågripelse og at VK skulle gi han alibi er vel ikke utenkelig. Men derfra til at JHA skulle kaste VK under bussen når han fikk muligheten ved ledende spørsmål fra etterforsningslederen er et langt og spesielt steg.


#58

Timar sa for siden:

Det var vel neppe snakk om noe planlegging her?


#59

banana sa for siden:

Det var min første innskytelse også.


#60

Simone sa for siden:

Dette er vel ein type drap som det er vanskelig å sjå for seg at var planlagt, ja.
Det var jo umulig å vite på forhånd at det skulle vere to småjenter der aleine akkurat denne dagen. Baneheia er ein populær badeplass, så det var vel eigentlig berre flaks (elle helst uflaks) at ingen andre var i nærleiken.


#61

Fløyel sa for siden:

JHA er observert rundt stampe 3 dagen/kvelden før og blir oppfattet som forvirret. Han gjemte seg b.la mellom doene som står ved stampe 3. Vitne har uttalt at han tenkte "Nå tørner det snart for han".


#62

Timar sa for siden:

Ah. Alene?


#63

Fløyel sa for siden:

Ja.

Samme skjedde kvelden drapene skjedde. VK dro for å møte JHA i Baneheia for å hente reservenøkkelen til bunkeren hvor VK bodde. Vitne har fortalt at han så VK komme syklende, passerte bommen, som må passeres for å komme ned til stampe 3, og at VK kom tilbake få minutter senere, på sykkel.


#64

m|nken sa for siden:

Hvorfor håper du at han er skyldig?


#65

kamp sa for siden:

Jeg er veeeldig glad jeg ikke skal avgjør det.


#66

him sa for siden:

Nå vet selvsagt ikke jeg 100% hva Milfrid tenkte, men gjetter på at det er en kombinasjon mellom at det ville vært forferdelig hvis noen hadde sonet i 20 år uten at de hadde gjort det de var dømt for og muligheten for at noen andre hadde gått fri. (Nå vet ikke jeg hva VK prosederer på: At JHA gjorde det alene eller noen andre enn VK var sammen med ham)

#67

Milfrid sa for siden:

Fordi det ikke er spesielt hyggelig å tenke at han har sittet 20 år i fengsel for noe han ikke har gjort. Derfor håper jeg dommen ikke er feil. Jeg vil helst tro at man ikke kan gjøre en så stor feil.


#68

Milfrid sa for siden:

Det him sa, ja.


#69

Ine sa for siden:

Synes det er skremmende det med datidens avhørsmetoder, og at man kan bli dømt til så lang fengselsstraff uten beviser. Glad juryordningen er borte.


#70

banana sa for siden:

Dagsavisen i dag: www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/til-sjuende-og-sist-1.1834479

En venn av meg sa det samme i går - at han håper Kristiansen er skyldig. Jeg tenkte umiddelbart det samme som deg, m|nken. Men så snakket vi litt om det og det kom frem at det han egentlig håpet var at dette ikke skulle vise seg å være et justismord, fordi det er så vondt å tenke på muligheten for at det er det. Noe ønske i seg selv om at akkurat en gitt person skal være skyldig, eller at det skal ha vært to som utførte disse handlingene, lå det ikke bak det han sa.


#71

Fløyel sa for siden:

Veldig overraskende at VK begjærer seg løslatt. Han har hele tiden sagt at han ikke går ut av fengsel før han er frikjent. Kriminalomsorgen ønsker han ikke løslatt. Han kunne i teorien søke om løslatelse i september 2021.

Jeg vil tro at han har tatt denne beslutningen i samråd med sine advokater. Dersom de ikke vinner frem nå, tror jeg saken havner i Haag. 2 av 3 saker Klomsæt har hatt der er vunnet frem. Så dette er nok bare starten på en prosess.

Klomsæt er en kontroversiell advokat, han tar i saker ingen andre vil ha.

En annen sak jeg har måtte lese litt om i helgen er Lilandsaken, han ble også frikjent etter å ha sonet i 24 år for et drap han ikke hadde begått. Han fikk nærmere 14 mill i erstatning 1994. Så grove justismord har forekommet i Norge.#73

Nelly Nickers sa for siden:

Er alternativet at JHA har gjort det alene, hvis VK skulle vise seg å ikke ha noe med det å gjøre? Jeg «håper» VK er skyldig fordi det er forjævlig om en skyldig person har gått fri i alle disse årene. Men om han andre sto for forbrytelsen alene, får vi håpe sannheten kommer fram.


#74

Fløyel sa for siden:

VK har sagt seg villig til å ta en løgndetektor test, lurer på om JHA har gitt samme samtykke. Man kan selvfølgelig ikke bruke det i en rettsak, men likevel.#76

banana sa for siden:

Ja, det er jo et alternativ.


#77

banana sa for siden:

Jeg er veldig spent på hva som kommer til å skje fremover. Om Kristiansen blir løslatt nå en av dagene, og om det blir ny rettssak eller ikke. Jeg håper inderlig at det blir en ny rettssak, men tror at det er mange spøkelser i skapet som mange ønsker at ikke kommer frem. Jeg håper inderlig at det blir en ny sak i retten. Jeg, og jeg tror stadig flere med meg, har et behov for å få dette belyst på ny. Enten bli overbevist om at påtalemakten hadde sitt på det tørre den gangen, eller - hvis ikke - få vite hvordan det kunne gå så veldig galt. Jeg ser et stort behov for å få den andre siden på banen nå, det som ikke er såkalt "Kristiansens støttespillere".

Jeg synes det har vært veldig interessant å lese hvordan Gjenopptakelseskommisjonen argumenterer. Det blir helt klart for meg at hvis du er feilaktig dømt fordi de som dømmer har slagside så har du liten sjanse etterpå. Kommisjonen bruker ikke dårlig rettsarbeid som begrunnelse for gjenopptakelse, de viser til ting som at f.eks. usikkerheten om antallet gjerningsmenn var kjent allerede den gangen og må forutsettes vurdert av retten da - dermed er det ingen vits i å ta opp det igjen (mindretallet i det eksempelet). At vurderingen åpenbart har svakheter er ikke grunnlag for gjenopptakelse. Begrunnelsen ligger her og er svært interessant lesing.

Forøvrig er det meste i media nå pro-Kristiansen. Jeg finner disse sakene interessante:

Leder i Dagsavisen.
Hege Ulstein, kommentar i Dagsavisen.
Kommentar fra M24.

Jeg er ikke ute etter å frikjenne Kristiansen, for jeg vet virkelig ikke. Men jeg trenger en forklaring på hvorfor man kan sette til side bevis som åpenbart reiser tvil om hans skyld, og samtidig denne vurderingen av Andersen som "troverdig" når det er svært mye som tyder på det motsatte. Jeg ser veldig fram til det som forhåpentligvis blir en rettssak.


#78

Fløyel sa for siden:

Jeg er på linje med deg Banana. Det er selvfølgelig belastende for de etterlatte. Men hvis det skulle være slik at VK er uskyldig dømt, så er det/har vært en belastning for hans familie også. Han lever ja, men han har blitt fratatt 20 år som en fri mann.


#79

Timar sa for siden:

Jeg har også lest en del i rapporten fra Gjenopptakelseskomiteen. Jeg var ikke helt forberedt på at den skulle beskrive handlingene så eksplitt som den gjorde. Men det er virkeligheten de to jentene måtte tåle, så da må jeg tåle å lese om det.

Banan, jeg merket meg det samme som deg. At juryen eventuelt gjorde en dårlig jobb er ikke relevant for gjenopptakelsen. At det kun er teoretiske muligheter for at VK sin telefon befant seg på eller i nærheten av åstedet, forutsettes også forstått av juryen. Med jury så er det vanskelig, om ikke umulig, å ettergå vurderingene deres, all den tid vi ikke vet, og ikke skal få vite, hvordan de har vurdert for og i mot de ulike bevisene.

Jeg tror det er mange som ikke ønsker at saken og etterforskningen i 2000 skal ettergås med dagens moderne og etterpåkloke briller.


#80

Pappalille sa for siden:

Men hva legger de til grunn for den forklaringen? At han ikke vil erkjenne Baneheia-drapene og dermed fremstår som en som ikke "kan behandles"?

Og skal vi fengsle mennesker fordi de kanskje kan begå nye overgrep? Da må man i alle fall være sikker på at den man har sittende faktisk er skyldig i den gjeldende saken.

Dette er en sak som nå faktisk blir vurdert på nytt, og det er en god ting. Helheten her er at dette er måten å sikre at rettssystemet vårt utvikler seg i rett retning, det smale bildet er at en mann, potensielt, har sittet i fengsel for noe han ikke burde vært dømt for i utgangspunktet, eller så får man bekreftet at dommen var korrekt. Jeg synes uansett at dette er en forferdelig vond sak, og særlig for dem som nå får alt rippet opp igjen.


#81

banana sa for siden:

VGs Krimpodden, siste episode om Baneheia, forklarer Gjenopptakelseskomminsjonens avgjørelse og går inni mane av detaljene. jeg anbefaler den for de som er interessert i saken og de forskjellige aspektene rundt dette med gjenopptakelse.


#82

Polyanna sa for siden:

Jeg lurer på, sånn generelt, hvor vanlig er det at en mann står for et samtidig voldtekt og drap på to, ganske store, barn? Det er sikkert teknisk og praktisk mulig å få det til, altså, han var jo en stor, voksen mann. Men det virker som en forferdelig risikabel og "rotete" scene? Finnes det, hvis man ser utenfor landets grenser, mange eksempler på at det har skjedd? For hvis det viser seg at bevisene fortsatt er klare på at det var to gjerningspersoner, så virker det fullstendig uforståelig at Andersen skulle jugd det på en ANNEN person enn den reelle gjerningspersonen?

Det blir en interessant sak, når den kommer. Jeg var sikker på at de hadde tatt riktig person den gangen, og er det fortsatt, men det er jo i og for seg ganske likegyldig all den tid jeg ikke skal dømme neste gang heller...

Angående hvorfor han ikke har sluppet ut, så er det etter det jeg har forstått ikke fordi han ikke har villet tilstå (vi har heldigvis ikke et amerikansk rettssystem), men en totalvurdering av hvordan han fremstår nå. Og det er visst ikke veldig beroligende med tanke på at han skal ut i samfunnet, etter det jeg forstår. (Han sitter fengslet rett oppi høgget her, og det er faktisk ekkelt å tenke på hver gang jeg er der...)


#83

Tallulah sa for siden:

Poly; jeg og en venninne var og handlet på gartneriet der for et par somre siden og ble betjent av ham. Jeg kjente ham ikke igjen, men venninnen min ble veldig satt ut. Forståelig nok.

Når jeg leser det dere skriver om vitner som sier ditt og datt, er dette vitner som uttalte dette i rettssaken for 20 år siden, eller er det info de har kommet med siden? Dere vet hvor ekstremt vanskelig det er å pinpointe et minne til et nøyaktig tidspunkt, og hvor lett det er å tilpasse minnene etter terrenget?

Jeg undrer som Polyanna hvordan en slik handling kan være plausibel å gjennomføre for en person.#85

Polyanna sa for siden:

Jeg handler der flere ganger hver sommer, men er ganske sikker på at jeg ikke har sett ham - han har jo et ganske karakteristisk utseende. Det må være spesielt for ham også. Nå kommer jeg selvsagt til å se etter. :gal: (Hvis det åpner i sommer, da. Det var jo en av mange fine ting som koronarøyk).


#86

Zulu sa for siden:

Dette har jeg virkelig ikke peiling på, men tillater meg å synse litt likevel. Jeg vil tro det er betydelig mer risikabelt å trekke inn en annen gjerningsmann enn å drepe to personer samtidig. Det å være sammen om et drap innebærer jo å gi fra seg betydelig kontroll både før (dersom det er planlagt), underveis og, ikke minst, etter drapet. Derfor vil jeg tro at det er vanligere å drepe alene enn sammen med noen, selv om det er to ofre.

Og til denne konkrete saken; nå kjenner jeg ikke detaljene så godt, men de ble knivdrept, ikke sant? Og voldtekten(e) kan ha skjedd etter drapene? Det høres vel gjennomførbart ut, det (Igjen, behov for å understreke at jeg ikke aner hva jeg snakker om.)


#87

Milfrid sa for siden:

Jeg har tenkt det samme. Men så tenker jeg et man helt sikkert kan skremme små jenter så mye at de blir paralyserte og ikke våger røre seg om man har kniv. Jeg leste litt av begrunnelsen til gjennoptakelseskomiteen, og forstod det som om Andersen faktisk har forklart ham var alene med dem en stund (mens VJ var og sendte smser?). Jeg skummet bare. Det ble for sterkt å lese beskrivelsen.


#88

daffy sa for siden:

VK har etter det jeg har forstått erkjent å ha forgrepet seg seksuelt ca 10 ganger på en liten jente fra hun var 7-10 år i årene før Banheia. Dette kom opp under rettsaken, da den lille jenten endelig torde fortelle foreldrene hva hun hadde blitt utsatt for.

Så om VG helt hypotetisk ikke skulle ha vært med på Baneheiadrapene, syns jeg det er uansett er betryggende at har vært et sted i disse årene hvor han har fått behandling for det farlige adferdsmønsteret sitt. Det er nok ikke uten grunn at Kriminalomsorgen mener at han ikke er skikket for tilbakeføring til samfunnet. Det er feil og han bør få erstatning og de tekniske greiene der som følger hvis han er utsatt for et justismord. Selvsagt, han har samme rettigheter som alle andre mennesker i Norge. Men spesielt vondt i hjertet mitt gjør det virkelig ikke uansett utfall. Jeg syns ikke 21 år er for mye for 10 voldtekter av en 7-10 åring.


#89

him sa for siden:

så vidt jeg har forstått argumentet som gikk på tidslinjen ang. 2 personer gikk ikke dette på voldtektene og drapene, men på transporten av likene i etterkant og forsøke på å skjule likene (og at åstedet var ryddet)

PS! Skriver fra mobilen - mye knoting


#90

Zulu sa for siden:

Jo, det kan man jo si, men det er jo greit at den straffeutmålingen skjer i retten, da.

#91

Zulu sa for siden:

Altså at det må ha vært to personer som ryddet opp for å ha rukket det?


#92

him sa for siden:

Ja. (Veldig irriterende at jeg ikke greier å finne artikkelen hvor jeg leste det)

#93

daffy sa for siden:

Det er jeg helt enig i. Har det skjedd et justismord bør det rettes opp etter lover og regler. Men i empatien min kjenner jeg at det ikke gjør så veldig vondt uansett.


#94

Fløyel sa for siden:

Det er vitner som ble avhørt i forbindelse med saken og under etterforskningen, som ikke har blitt tatt med i rettsaken. (ref. Baneheia dokumentaren som er "bestilt" av Kristiansen-leiren). Dette er dokumentasjon fra avhørene i forkant av rettsaker, men ikke ført inn som vitner i rettsaken.

Samme med de selskapene som har gjennomført DNA analysene, alle prøver ble sendt til Spania, ingen av disse ble ført i en rettsak, men spesialister fra Norge som uttalte seg på basis av resultater.

Gjerningperson-analysen til Kripos, som er en løs antakelse, samt uttalelser fra rettsmedisinerene som obduserte jentene kan tyde på at det er en og samme person som har knivdrept jentene pga måten disse har blitt utført på.

Dette fremkommer i dokumentaren til Kristiansen. Leder for Kripos, etterforskningslederen som hadde saken fra Kripos, rettsmedisinere uttaler seg i denne dokumentaren.


#95

Fløyel sa for siden:

Jeg har aldri sett disse guttene i RL, jeg har bare sett portrettbilder av dem i avisen. Jeg ble overrasket over hvor mye større JHA er VK når jeg så dem sammen i helprofil i dokumentaren. Jeg har laget meg et bilde av disse to utfra det jeg har lest og sett i media. JAH som den "stakkarslige" (i mangel på et godt ord), mens VK som "mastermind" og monsteret. Man blir påvirket av det man leser, både den ene eller den andre veien.

Jeg håper saken blir ført for rettsapparatet, for å få det hele bildet. Som jeg har sagt før, dokumentaren som ligger på D+ er betalt og bestilt av VK-leiren, det er flere sider av en sak, men jeg skjønner hvorfor den blir gjenopptatt.


#96

Timar sa for siden:

Spoiler
Det jeg leste i dokumentet til gjenopptagelseskomiteen er at den ene jenta ble plassert noen meter unna plassen der overgrep og etterhvert drap skjedde. Og deretter byttet han/de plass på jentene. Den som ventet satt inntil en fjellvegg med tett kratt på siden, så jeg tror ikke de hadde noen reell mulighet for å rømme annet enn forbi der ugjerningen skjedde.

Jentene var visstnok bundet sammen da de ble funnet.

Jeg har sett at det har blitt stilt spørsmål til om JHA hadde greit å etterlate seg åstedet så ryddig. Han har lavere IQ enn gjennomsnittet. Men akkurat tiden det tok å rydde, de er jo ikke helt sikre på når drapene skjedde, så da vet de jo ikke hvor god tid de/han har hatt til opprydding heller.


#97

Polyanna sa for siden:

Jeg kjenner at jeg kanskje ikke orker så mange grafiske detaljer?

Er jeg sart da, eller kunne vi kanskje spoilet?

(Åpen for begge muligheter)


#98

Timar sa for siden:

Du har helt rett, beklager. Jeg ble helt dårlig da jeg leste det selv for jeg var ikke forberedt på at detaljene var beskrevet. Nå har jeg fått prosessert det litt, men andre skal selvfølgelig få velge selv hvor mye de vil vite.

Det var tenkt som informasjon om hvorvidt det var mulig for en gjerningsmann å gjennomføre det.


#99

Polyanna sa for siden:

Ja, det var jeg som åpnet for det, egentlig. :)Foreldreportalen er i en flytteprosess, denne versjonen av FP er fortsatt under utvikling. Hvis du vil svare i tråden, så kan du gjøre det her.